Arendalsuka pollen2 topp

NORCE på Arendalsuka 2022

Allerede mandag 15. august kl 18.00 sparker NORCE i gang. Ombord på "MS Sandnes" settes fokus på demokratiets verdier og kår i Vesten. Tankesmien Civitas rådgiver Eirik Løkke leder oppspill før våre egne forskere inntar taburetten sammen med tidligere stortingsrepresentant fra Ap, Jette Christensen.

Demokratiet som vi kanskje her hjemme i Norge ser på som selvsagt, er under press. Også her i Vesten. Vi kan vise til USA, Polen og Ungarn. Men det vi ser i Ukraina med krigen satt i gang av Russland, er også en skremmende del av vår nære virkelighet.

NORCE sine arrangementer på Arendalsuka vil ha fokus på de utfordringer vi alle kjenner på. Vi har den allerede nevnte panelsamtalen "Er det liberale demokratiet i krise" som skjer mandag klokka 1800 ombord på "MS Sandnes", men fortsetter friskt på tirsdag ombord på "Vision of the Fjords".

Allerede 0830 er klima på agendaen. NORCE sammen med Tryg Forsikring kjører eventet Seriekatastrofer. For hvordan kan vi planlegge for et nytt klima med flere ekstreme værrelaterte hendelser? Norske myndigheter? Forsirkingsbransjen? Du og jeg?

Dette skjer om bord på "Vision of the Fjords", øvre dekk.

Og mer skjer her på øvre dekk på "Vision of the Fjords" denne morgenen. For 1030 møter vi energiselskaper, forskere og energieksperter fra finans. Vi setter fingeren på og etterlyser de prioriteringer som vårt samfunn, politikere, næringsliv og myndigheter må ta. Skal vi tillate produksjon av bitcoin når vi trenger energien til å drifte og bygge norsk næringsliv samt sikre strøm, billig nok og ren strøm til oss som bor her. Hvordan forvalter vi ressursene til vårt land og våre innbyggeres beste? Er det å sende strømmen ut i Europa? Er det å sponse elbilkjøp, uten å skape norske arbeidsplasser eller inntjening på de 15 milliardene denne elbilsatsingen har kostet?

Vi kommer fortløpenede til å registrere de eventer vi arrangerer eller er deltar i. Så følg våre kanaler eller se eventene under her.

USA, Polen og Ungarn. Krigen i Ukraina...

Panelsamtale i regi av NORCE på "MS Sandnes" mandag 15. august kl. 1800

Er det liberale demokratiet i krise?

Nordkapp- Arendalsuka på sykkel

Sykkelturen har gått fra Nordkapp til Arendalsuka og er det største nasjonale signalarrangementet under Frivillighetens år. Mandag 15. august kl 1830

Konferansier Dag Otto Lauritzen, kjent fra sykkelsetet og TV2, sammen med NORCE-forsker Eugene Guribye.

Seriekatastrofer

Hvordan kan vi og bør vi tilpasse oss en ny klimavirkelighet, der katastrofer ikke er unntaket...tirsdag 16. august kl. 0830

NORCE sammen med Tryg Forsikring kjører eventet

Skal markedet styre?

Gårsdagens energiløsninger er utdatert. Vi må tenke nytt på alle områder, nye verdikjeder, nye koblinger mellom sektorer og nye samhandlingsformer. Tirsdag 16. august kl. 1030

Har Europa nok energi til det grønne skiftet?

Energihovedstaden: Er havvind største mulighetsområde for produksjon av fornybar energi?

Nylig la regjeringen fra ambisiøse målsettinger for havvind i norske havområdet – men hva skal til for å nå disse mål om like mye energiproduksjon fra havvind som fra norsk vannkraft i 2040?

Arr. tirsdag 16. august 0900-1030 der NORCE-forskerne Atle Blomgren og Thomas G. Dahlgren deltar

Diplomatiske unntak i Arktis

Hva kan bli vår tids isbjørnavtale? Nordområdepartnerskapet/ Bjerknessenteret for klimaforskning arrangerer.

NORCE-forsker Øyvind Paasche deltar tirsdag 16. august kl 1100

Grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel

Arr i regi av Institutt for energiteknikk (IFE), Nasjonalt senter for bærekraftig utvikling av norsk kontinentalsokkel

NORCE-deltar tirsdag 16. august kl. 1015

Levekår i Agder

Universitetet i Agder etablerer et tverrfaglig senter med mål om samskaping av kunnskap for bedre folkehelse og levekår i Agder høst 2022 og Folkehelseinstituttet etablerer en regional satellitt i Kristiansand høst 2022. Nyskapningen får navnet FHI Agder.

NORCE-forskning med tirsdag 16. august kl 1200

Klimaropet fra næringslivet: Slik kan Norge nå klimamålene

Møller Mobility Group, Skift - Næringslivets klimaledere arr.

NORCE-sjef Kristin Wallevik deltar tirsdag 16. august kl 1600

Fremtidens havvind- Agderregionen som sentral aktør

GCE Node og Fremtidens Havvind arr.

Onsdag 17. august kl. 800 deltar NORCE-sjef Kristin Wallevik her

Veikart til en global plastavtale

Hvert år ender om lag 7-12 millioner tonn plast opp i verdenshavene. Dersom ikke noe blir gjort vil dette dobles i løpet av de neste 20 årene.

Panelsamtale i regi av Agenda Vestlandet og NORCE. Onsdag 17. august kl 0830

Innafor i Agder-fra stafett til synkronsvømming

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv?

NORCE leverer forskning onsdag 17. august kl. 0930

Frivillighetssentralers samfunnsoppdrag- muligheter og begrensninger

Frivilligsentralene i Arendal retter fokus på verdien av det å være et koordinerende serviceledd ut i nærmiljøene, samt sin funksjon som knutepunkt mellom det offentlige og frivilligheten.

NORCE-forsker Eugene Guribye belyser problematikken onsdag 17. august kl 1100

Ung- ingen diagnose

Samfunnet har i 10 år snakket om at ungdom faller mellom to stoler, og likevel finner vi ikke løsningene. 120.000 under 30 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

NORCE-forsker Tonje Fyhn deltar torsdag 18. august kl. 10

Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?

Det er behov for større grad av samfinansiering mellom det offentlige og private.

NORCE-sjef Kristin Wallevik med torsdag 18. august kl 1530

Kvalitetsreform i barnevernet

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Fellesorganisasjonen (FO), SOS-barnebyer arrangerer

NORCE-forsker Øivin Christiansen deltar fredag 19. august kl. 0900

Bærekraftig utvikling i skolen byr på både muligheter og utfordringer

I samarbeid med NORCE og FN-sambandet inviterer Avdeling for lærerutdanning ved UiA til panelsamtale om bærekraftig utvikling i skolen.

Siri Veland, Forsker II i NORCE deltar fredag 19. august kl 1200