NORCE og Equinor signerte avtale om forskning og utvikling

Den nye avtalen legger til rette for økt aktivitet og samarbeid mellom NORCE og Equinor – om nye og bedre løsninger for olje- og gassproduksjon, samt innen fornybar energi.

Publisert 11. jan. 2019
Equinor Norce Signering1
Her signerer Stein Olav Drange (Equinor,) Elisabeth M. Støle (NORCE) og Rannfrid Skjervold (Equinor) den nye rammeavtalen fredag 11. januar 2019. Dette er også den første rammeavtalen NORCE inngår. (Foto: Andreas R. Graven)

De to selskapene signerte rammeavtalen i Equinor sine lokaler på Sandsli i Bergen.

NORCE driver ledende forskning innen energi-, miljø- og teknologiområdet, for eksempel på forskningstemaer som trygg CO2-lagring, nye digitale løsninger for oljeboring, miljøovervåkning, økt utvinning, offshore vind og andre fornybare energiløsninger. NORCE har også ledende forskning på klima, helse og samfunn.

– Vi har hatt et nært samarbeid med Equinor og er glade for å kunne utvikle det videre gjennom den nye rammeavtalen. NORCE og Equinor har sammen ambisjoner om å utvikle energi, digitalisering og muliggjørende teknologi, og avtalen legger godt til rette for dette. Equinor er en viktig og god samarbeidspartner, både på forskning og innovasjon, sier adm. dir Elisabeth M. Støle i NORCE.

Selskapene har jobbet med kommersialisering av ideer, i form av nye selskaper og produkter.

– Equinor har et langsiktig perspektiv på olje- og gassproduksjonen, og vi skal vokse innenfor fornybar energi. For å lykkes med dette, er vi avhengig av forskning, teknologiutvikling og innovasjon. Derfor har vi store forventninger til denne avtalen vi nå inngår med Norce, sier Stein Olav Drange, fungerende forsknings- og teknologidirektør i Equinor.

Konserndirektør energi Aina M. Berg i NORCE ser fram til videre samarbeid:

– Vårt samarbeid med Equinor er mangfoldig, det strekker seg fra grunnleggende forskning til tekniske tjenester og testing av ny teknologi, fra kommersialisering av digital boreteknologi til åpne innovasjonsprosjekter. Kompetanseutvikling og mulighet til å bidra til en mer bærekraftig energiproduksjon for framtiden, motiverer våre ansatte. Rammeavtalen med Equinor legger til rette for dette gjennom et langsiktig og strategisk samarbeid, og blir derfor svært viktig for oss, sier Aina Berg, konserndirektør energi i NORCE.

NORCE er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, og leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med mer enn 900 ansatte og en omsetning på over 1 milliard kroner.

Instituttene som er fusjonert inn i NORCE er Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Teknova AS, Uni Research AS og NORUT AS.

Equinor Norce Signering Gruppe
Representantene fra NORCE og Equinor samlet i forbindelse med signeringen, som foregikk hos Equinor på Sandsli i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven)