NORCE er med i 7 av 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI

NORCE blir vertskap for to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til at instituttet er med på fem andre som forskningspartner. Forskningsrådet har i alt tildelt 2 milliarder til 22 SFI-er.

Sist oppdatert: 12. jun. 2020

- Det er fantastisk gode nyheter å bli vertskap for to SFI-er og partnere i flere. Det gjenspeiler at den vitenskapelige kvaliteten i NORCE ligger på et høyt internasjonalt nivå, og at vi har et nært forsknings- og innovasjonssamarbeid med våre partnere i industri, næringsliv og klynger. Vi gleder oss til å være med på den langsiktige verdiskapingen og kompetansebyggingen SFI-ene vil gi.

- Alle de 22 sentrene som nå skal starte opp vil bidra til viktig innovasjon og verdiskaping for Norge. Det gjør meg optimistisk med tanke på fremtiden, og jeg gratulerer våre partnere og andre som har fått muligheten å bidra i sentre for forskningsdrevet innovasjon, sier administrerende direktør i NORCE, Elisabeth Maråk Støle.

Et senter for forskningsdrevet innovasjon etableres for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Hver SFI vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Vertskap for to:

  • DigiWells: (Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint). Mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering. Les mer her.
  • Climate Futures: Løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko. Les mer her.

Deltaker i fem

NORCE er i tillegg partner inn i fem av de andre sentrene som er blitt tildelt SFI-status.

  • HAVFORSKNINGSINSTITUTTETs Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification: Akustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren.
  • SINTEFs Centre for Industrial Biotechnology: Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien.
  • UIBs Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation: Ansvarlig medieteknologi og -innovasjon.
  • UiBs SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean: Smarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshore installasjoner.
  • SINTEFs SWIPA - Centre for Subsurface Well Integrity: Plugging av oljebrønner.