NORCE bidrar bredt for mer korona-kunnskap

NORCE-forskere skal simulere hvordan vi reagerer på covid-19 i en digital tvilling, smarte kamera skal se smitte, og forskning i primærhelsetjenesten skal bidra til bedre beredskap og pasientbehandling i kriser.

Sist oppdatert: 8. mai 2020
Publisert 8. mai 2020


Flere NORCE-prosjekter har fått midler fra hasteutlysningen til Forskningsrådet for bekjempelse av Covid-19.

Tester frykt og konspirasjonsteorier med digital tvilling (virtuelle simuleringer)

I en situasjon med korona-pandemi er god og presis informasjon viktigere enn noen gang. Det er ikke bare virus som florerer i en pandemi, men også konspirasjonsteorier, feilinformasjon, angst og stigma.

NORCE-forskere skal i nytt prosjekt lage en ny modell med en virtuell befolkning. I den virtuelle verdenen utsettes ulike aktører for ulike typer informasjon og hendelser.

Hensikten er å kartlegge reaksjonsmønstre for å bedre forstå hvilken informasjon vi har behov for i kriser, og bidra til at færre personer konsumerer og deler feilinformasjon om covid-19.

Les mer her

Smarte kameraer skal se smittespredning

Hyperspektral-kameraer som får frem detaljer usynlige for menneskeøyet, skal brukes i et nytt forskningsprosjekt om smitteovervåkning av covid-19 på sykehus. Det NORCE-ledede prosjektet har som mål å utvikle teknologi for å detektere covid-19 i høyrisikomiljøer.

Det er ekstremt viktig å beskytte helsepersonell og ikke minst pasienter mot smitte, og skape et trygt miljø - uten forurensede områder, overflater og gjenstander.

Nye analytiske verktøy, kunstig intelligens (KI) og maskinlæring skal kobles med bruken av hyperspektral-kameraer. Dette er utvilsomt et vitenskapelig nybrottsarbeid.

Les mer her

sykehus-korona-illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kartlegger legevaktenes krisehåndtering og beredskap i korona-pandemien

Fra 04. mars har NORCE-forskere registrert all korona-relatert aktivitet på legevakter. På denne måten kan de fange opp viktige trender og variasjoner. Denne skal bidra til ny kunnskap om covid-19 og blant annet styrke pasientbehandling, beredskap og håndtering.

Hva som kjennetegner alvorlige sykdomsforløp med koronavirusinfeksjon er et annet spørsmål forskerne vil finne svar på.

Utgangspunktet er at legevakter, fastleger og andre i primærhelsetjenesten blir satt under et voldsomt press i korona-pandemien. Prosjektet ønsker derfor å utforske hvordan legevakt og fastleger kan og bør omstille seg ved store smitteutbrudd.

Les mer her

Helsepersonells belastninger under pandemien

NKVTS, datterselskap i NORCE, skal i nytt prosjekt forske på hvordan helsepersonell har opplevd økt risiko for egen helse, usikkerhet rundt verneutstyr og økt arbeidspress i behandling av pasienter med covid-19.

Funnene kan bidra til mer kunnskap om hva som trengs for å sikre gode arbeidsforhold, og til å bedre beredskap for pandemier og lignende kriser i fremtiden.

Les mer her

Skal undersøke hvordan pandemien utvikler seg

Prosjekt ledet av UiT, med NORCE som forskningspartner skal kartlegge covid-19 i den norske befolkningen.

Forskerne vil undersøke antistoffer i blodet til et tilfeldig utvalg av mer enn 4000 personer i Norge fra 5 år og oppover.

Det skal utvikles nye dataanalyseverktøyene, som skal overvåke endringer i pandemien over tid, forekomst og immunitet i befolkningen. Dette vil gi ny kunnskap om spredning, endringer og hvordan covid-19-viruset i Norge har oppført seg over tid, samt hva som vil skje med viruset på lengre sikt.

Datainnsamlingen koordineres av UiT, mens dataanalyse-delen vil bli koordinert av NORCE.

Les mer her

Korona utfordrer næringslivet

I tillegg til disse prosjektene som er finansiert av Forskningsrådet, skal forskere også undersøke hvordan bedrifter i Rogaland rammes av koronakrisen.

Hensikten er å avdekke behov for tiltak som kan hjelpe dem best mulig gjennom krisen. For det er ikke bare koronavirus som gjør det utfordrende for næringslivet, det er også de lave oljeprisene som i stor grad skyldes fall i global etterspørsel som følge av koronakrisen.

Forskerne ønsker å få bedre oversikt over de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak de vurderer som de viktigste for å komme seg gjennom krisen best mulig.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst. Undersøkelsen skal gjentas to ganger i 2020. På denne måten kan de se utviklingen over tid.

Les mer om de første resultatene her: Rogalendinger har lavest ledighet

Les også: Skal undersøke hvordan bedrifter rammes av koronakrisen