NKLM flytter

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) blir del av ny helseklynge som samler helsefaglige miljø for forskning, utdanning og formidling i Bergen og på vestlandet.

Sist oppdatert: 14. okt. 2020

Etter 15 gode år i Kalfarveien 31 flytter NKLM inn i nye Alrek helseklynge på Årstadvollen i Bergen.

ALREK helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt med solid forankring i ulike helsefaglige miljø i Bergensområdet. Klyngesamarbeider bygger på grunntanken om at sammen er vi sterkere og har visjon om å utvikle forskningsbaserte og effektive løsninger på fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Etableringen av kunnskapsklyngen er en viktig strategisk satsing for å lykkes i å videreutvikle de gode forsknings- og utdanningsmiljøene gjennom å styrke det tverrfaglige samarbeid.

ALREK helseklynge har følgende offisielle samarbeidspartnere:

- Universitetet i Bergen

- NORCE (NKLM og AFE)

- Bergen kommune (Byrådsavdeling fornyelse og omsorg)

- Haraldsplass diakonale sykehus

- Helse Bergen

- Høgskulen på Vestlandet

- Folkehelseinstituttet

- Vestland fylkeskommune (tannhelsetjenesten)

- VID vitenskapelige høgskole

Selve lokaliseringen av helseklyngen er heller ikke tilfeldig. I umiddelbar nærhet ligger Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, odontologibygget og Bygg for biologiske basalforskning. Dermed er sentrale institusjoner innen medisin og odontologi samlet.

Åpningsuken av Alrek helseklynge er satt til 12. – 16. oktober 2020 med offisiell åpning av bygget 13. oktober. Åpningsprogrammet er satt sammen av spennende innslag fra de ulike fagmiljøene.

Vi ser frem til å samlokaliseres med nye og gamle samarbeidspartnere. Vi tror dette vil styrke vårt arbeid for forskning og fagutvikling i legevakt.


Vår nye besøksadresse:

Alrek helseklynge

Årstadveien 17

5009 Bergen

Alrek resized
(

Foto: Kim E. Andreassen, UiB.

)