Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress en del av NORCE

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) blir et datterselskap i NORCE.

Sist oppdatert: 17. jun. 2019

Da det i 2017 ble vedtatt at UniRand skulle legges ned, igangsatte Helse- og omsorgsdepartementet arbeidet med å finne ny eier for NKVTS. Flere alternativer ble utredet og avgjørelsen om å selge aksjene til NORCE er i tråd med NKVTS’ ønsker om å beholde et samlet fagmiljø.

– Vi er veldig glade for denne avgjørelsen og vi ønsker å bli en del av NORCE. Dette er en løsning som gir oss de rammebetingelsene vi trenger for å videreføre vår tverrfaglige forskningsvirksomhet på vold- og traumefeltet, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

UniRand har tidligere overdratt sine aksjer i selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) til NORCE.

-NKVTS vil styrke både helseforskningen og samfunnsforskningen i NORCE, og det er virkelig et Kinderegg at NIOM og NUBU nå får følge av NKVTS inn i NORCE, sier Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse i NORCE.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress og har blant annet spilt en sentral rolle for ofrene etter 22. juli. NKTVS jobber med temaer innen vold og overgrep, katastrofer, terrorisme, væpnede konflikter og stressmestring, og tvungen migrasjon og flyktninghelse. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.