Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral

Sist oppdatert: 6. mar. 2020

Helsedirektoratet har publisert Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral. Dette er en milepel for norsk legevakt. Veilederen vil sette en nasjonal standard for legevakttjenesten og være en nyttig rettesnor for kommunene ved organiseringen av denne tjenesten. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) er glade for å bidra med tilleggsressurser og praktiske tips som utfyller veilederen på våre nettsider.

Vi håpar denne rettleiaren vil vere til hjelp for kommunane og bidra til at pasientane får likeverdige legevakttenester same kva for ei legevakt dei er innom, seier avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap, Steinar Olsen.

Lenke til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral finnes HER

Tilleggsressurser til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral finnes HER