Nå skal mikroplast i bymiljøet kartlegges

Hvor mye mikroplast er det i parken, i vegstøvet og ved kunstgressbaner? Plastforsker Marte Haave vil finne svar på slike viktige spørsmål i nytt prosjekt.

Sist oppdatert: 13. nov. 2019
Publisert 26. jun. 2018
Marte Haave Sotra Web
Forsker Marte Haave i Uni Research er leder for forskningen på mikroplast i bymiljøet i Bergen. Det er Bergen kommune som eier prosjektet. (Foto: Andreas R. Graven)

Det nye forskningsprosjektet skal kartlegge mikroplast i bymiljøet. Marte Haave i NORCE er prosjektleder, mens Bergen kommune eier prosjektet.

– Hovedmålet er å skaffe basiskunnskap om mengder og spredning av mikroplast i bymiljøet i dag. Dette skal brukes som sammenlikningsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for en målrettet plaststrategi i kommunen, sier Haave.

Videre skal det prioriteres effektive tiltak mot lokale utslipp, samt drives et faglig fundamentert opplysningsarbeid for å forankre myndighetenes politikk i kommunale etater, engasjere publikum - og støtte offentlige tiltak.

Tre millioner fra RFF Vest

Kommunen eier prosjektet, og fikk i juni 2018 innvilget tre millioner kroner av Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vest) til forskningen på mikroplast i bymiljøet.

– Jeg er veldig glad for at det endelig har lyktes å få et langsiktig prosjekt på mikroplast i bymiljø. Det blir nå tydelig at det satses politisk og fra miljømyndigheter, slik at det er mulig å investere og bygge opp kompetanse innen forskning på mikroplast, sier Haave.

Haave Boss Havnevesenet2 Web
Her viser Marte Haave elever fra Rothaugen skole hvordan de skal sortere og kategorisere plastsøppel. Rothaugen-elevenes innsats har gitt forskerne viktige data i innsatsen mot plastforsøpling, og har ledet fram et online registreringsskjema for strandrydding - for å samle data fra all den frivillige innsatsen som legges ned. (foto: Andreas R. Graven)

I prosjektet skal forskerne blant annet undersøke mengden mikroplast i vegstøv, i jord og sand i nærheten av kunstgrasbanar, i parker og skoger, i avløpsslam og i offentlege naturområde.

Dataanalyse skal benyttes for å synliggjøre kilder til mikroplasten, og man vil deretter foreslå relevante tiltak for effektiv forebygging, opprydding og avfallshåndtering.

– At Bergen kommune vil gå i bresjen for å etablere faktakunnskap om forekomst av mikroplast i bymiljø, er svært positivt og vil trolig også komme mange andre byer til nytte, sier styreleder Jenny Følling i RFF Vest, i en pressemelding

Følling påpeker blant annet også at man hittil ikke har hatt mye sikker kunnskap om mikroplast i bymiljøet, verken når det gjelder omfang, spredning eller kilder.

Flere prosjekter

Plastforsker Marte Haave i NORCE er for øvrig involvert i flere viktige forskningsprosjekter på plastforsøpling.

Blant annet har hun sammen med kollega Eivind Bastesen ledet arbeidet med en kartlegging som per i dag omfatter 660 store og små plastviker i øykommuner i Hordaland.

Søppel Bastesen
Forskerne Eivind Bastesen (bildet) og Marte Haave i NORCE har ledet arbeidet med en kartlegging som per i dag omfatter 660 store og små plastviker i øykommuner i Hordaland.

Dermed kan for eksempel strandryddinger bli mer effektive.

Les mer om denne saken her.

Det vitenskapelig bidraget til kampen mot plastforsøpling i havet omfatter så langt et område som strekker seg fra nordspissen av Øygarden til sørspissen av Sund.

Haave er også arkitekten bak utviklingen av et online-skjema (med god hjep fra samarbeidspartnere) som er beregnet på at man gjør gjentatte registreringer av plastsøppel i samme område gjennom året.

Les mer om denne saken her.

– Jeg er veldig fornøyd at vi er online med skjemaet. Dette er et skritt på veien i å samle verdifulle data fra frivillig innsats på en standardisert måte. Målet er at data som samles skal brukes i forskning, sier Haave.