Nå kan du registrere plastsøppel med online-skjema

Det nye elektroniske skjemaet er tilgjengelig på miljolare.no. Skjemaet er åpent og beregnet på at man gjør gjentatte registreringer i samme område gjennom året, sier forsker Marte Haave.

Sist oppdatert: 13. sep. 2019
Publisert 13. apr. 2018

Hun er arkitekten bak utviklingen av skjemaet. Det er sendt til ildsjeler fra Lofoten og Tromsø i nord, til skoler og frivillige organisasjoner i Bergen, Sotra/Øygarden, på Jæren og i Oslo.

– Jeg er veldig fornøyd at vi er online med skjemaet. Dette er et skritt på veien i å samle verdifulle data fra frivillig innsats på en standardisert måte. Målet er at data som samles skal brukes i forskning, sier Haave.

Nå håper hun at det tikker inn data fra strandryddingene som gjøres i disse dager.

– For at ikke arbeidsmengden blir for stor, har vi lagt til rette for å registrere avfallet i en liten rute på 2 x 10 meter. Av erfaring kan et så lite område også inneholde flere hundre biter avfall. Det kan fort bli for stor jobb for mange år registrere alt i en hel vik, sier Haave.

Her finner du skjemaet for å registrere plastsøppel og annet avfall i skjærgården. Du finner også både veiledning og resultater så langt – og du kan se hvor andre har registrert marint avfall, og hvor mye.


– Jeg er veldig fornøyd at vi er online med skjemaet. Dette er et skritt på veien i å samle verdifulle data fra frivillig innsats på en standardisert måte. Målet er at data som samles skal brukes i forskning, sier Haave.Plastsøppel 130
Eksempel på plast funnet i forbindelse med rydding. (Foto: Marte Haave)

Med gjentatt og systematisk registrering av innsamlet avfall er det mulig å finne ut hvor det marine avfallet kommer fra, og hvilke de største avfallskildene er.

– Denne første versjonen av skjemaet er en slags pilot, men den er kvalitetssikret i samarbeid med flere skoleklasser og grupper. Allerede nå kan den gi svar på hvor ofte vi må rydde på forskjellige lokasjoner, hvis det registreres på de samme stedene over et lengre tidsrom. Da kan vi også se mye nytt avfall som driver i land, i tillegg til variasjoner med årstidene, sier Haave.

I Bergen har skoleklasser ved Rothaugen skole kategorisert registrert søppel siden høsten 2017 da oppsamlingspunktet Slurpen, en såkalt Port Bin, ble plassert ut i Vågen.

Denne tømmes daglig av Bergen Havn, som tar vare på avfallet mellom ukentlige registreringer.

Les mer her om elevene fra Rohaugen skole sin innsats for å bekjempe plastforsøpling.

Nå håper Haave at mange vil bidra med ryddig og registreringsarbeid i Hordaland og resten av Norge i tiden som kommer.

Haave Boss Havnevesenet2 Web
Marte Haave i NORCE. (Foto: Andreas R. Graven)

I utviklingen av skjemaet har NORCE-forskerens perspektiv vært hvor mye plastsøppel som kommer inn per tidsenhet.

– Hold Norge Rent har en portal og et skjema fra før som nå er videreutviklet. Det var ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt, men vi trengte å modifisere det, uten at det ble fremmed for HNR. Det var ikke meningen å være en konkurrent, men vi hadde andre behov for å bruke dataene i forskning, sier Haave.

– Derfor er skjemaet delt slik at vi skal vite hvor lang periode det er siden sist rydding. Dermed kan vi si noe om gjennomsnittlig tilstrømming av plast. I en vik som sjelden ryddes kan det jo ha samlet seg opp over flere tiår, men vi trenger å vite hvor ofte man må komme tilbake og rydde.

– Noen områder er mer belastet enn andre og rydderne kan da få veiledning i hvor de bør gå. Også Bergen Omland Friluftsråd har derfor vært veldig positiv til dette prosjektet, og har satt oss i kontakt med mange ildsjeler, fortsetter hun.

Skolelaboratoriet for Realfag har vært med siden tidlig i prosessen og laget det elektroniske skjemaet på miljolare.no etter prosjektstart.