Bandet Sommerbakk

Musikkterapi viktig i oppfølging etter rusbehandling

Musikkterapi er virksomt når en har rusproblemer eller sliter med psykiske vansker. Terapiformen er et viktig behandlingstilbud, men det er også viktig med nok oppfølgingstilbud.

Etter institusjonsopphold eller behandlingsperiode kan det være vanskelig for mange som sliter med rus eller psykiske vansker.

- Forskning viser at musikkterapi virker, men det er likevel forholdsvis nytt for helsevesenet, sier Kjetil Lohne, daglig leder ved MO Fjell på POLYFON-konferansen. MO sentrene i Bergensområdet driver med ulike musikktilbud for brukerne, men det er foreløpig bare MO Fjell som har erfaring med musikkterapeut.

Samarbeider med brukerne

Kunnskapsklyngen for musikkterapi, POLYFON, arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. POLYFON samarbeider tett med personer som selv har hatt rusproblemer og psykiske problemer, og tema for årets POLYFON-konferanse var brukermedvirkning.

- Det er viktig for alle mennesker å kunne ta sine egne valg og å oppleve et fellesskap, sier Brynjulf Stige, leder for POLYFON.

Morten Sommerbakk er brukerrepresentant i rusfeltet i POLYFONs erfaringspanel og erfaringskonsulent i kommunen. – Jeg føler at jeg blir hørt og tatt på alvor. Som brukerrepresentant vet jeg hvor skoen trykker og jeg kan være med å videreutvikle ting. Brukererfaringer sammen med kunnskapen til skolerte fagpersoner blir gull, sier Sommerbakk.

Bandet Sommerbakk
Bandet Sommerbakk spilte på POLYFON-konferansen. Fra venstre Bjarte Stien på bass og kor, låtskriver Morten Sommerbakk på vokal og akustisk gitar, Jan Åge Karlsen på diverse perkusjonsinstrument og Lasse Tuastad på gitar og kor. (

Foto: Veronica Helle

)

Ønsker flere musikkoppfølgingstilbud

- Det er viktig å ha et musikkterapitilbud også i oppfølgingstiden etter behandling. Kommunen, ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten bør snakke med brukerne og høre hva de trenger, sier Steinar Hjelmbrekke. Han er musikkterapeut i Bergensklinikkene, som har etablert musikkterapi som en viktig del av behandlingstilbudet sitt.

Vegard Wikne, musikkterapeut på Betanien DPS, sier det er viktig å vise hvor virkningsfullt det er med musikkterapeuter og hvorfor det trengs oppfølgingstilbud. - Musikkterapeutene må mest sannsynlig starte i spesialisthelsetjenesten og selge seg inn til andre etter hvert, mener Wikne.

Musikkterapi virker

Sommerbakk forteller om en helt ny tilværelse etter musikkterapien. – Som rusavhengig blir man sett på med forakt. Når man speiler seg i disse blikkene, begynner man å forakte seg selv. Men musikken ga meg håp, følelsen av å få noe til, og jeg opplevde mestring. Denne gleden og mestringen fortrengte rusen. Musikkterapi virker, sier han, som nå er rusfri etter 28 år som rusavhengig.

- Alle er født med en musikalitet, og man trenger ikke kunne synge eller spille for å ha glede av musikkterapi, sier Brynjulf Stige.

Musikkterapi kan bidra til at en får et nettverk og blir kjent med folk i lokalmiljøet. - Å komme seg i aktivitet, å ha et sosialt liv, motvirker også at en blir sittende hjemme i isolasjon og blir deprimert, sier Bjarte Johansen, brukerrepresentant og leder av erfaringspanelet til POLYFON.

Viggo og Doddo POLYFON konferansen
- Det brukes harde ord mot dem som er annerledes, sier Eduardo «Doddo» Andersen. Han var konferansier for konferansen, her sammen med Viggo Krüger på gitar. (

Foto: Veronica Helle

)

Anbefalt i nasjonale retningslinjer

Musikkterapi er blant annet anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

RKBU Vest, NORCE er en av deltakerne i kunnskapsklyngen POLYFON, sammen med:

 • Bergen kommune
 • Bergensklinikken
 • Betanien/Solli/Voss DPS
 • Fjell kommune
 • Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialfag) og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane)
 • Stendi (tidligere Aleris Omsorg Norge)