Norce Kristin Wallevik Foto Thor Brødreskift 19

Møt oss på Arendalsuka

NORCE er til stede på mange scener under Arendalsuka 2021. Barnefattigdom, klimakrisens konsekvenser, havforsøpling og situasjon for forskningsmiljøene dras opp.

– Det blir viktigere enn noen gang at vi fremover prioriterer for de riktige sakene, sier Kristin Wallevik vår nye toppleder fra 1. august i år. Selv skal Kristin Wallevik bla delta på forskningstoppmøtet i regi av SINTEF og NTNU og hun innleder også til vår egen debatt om fremtidens matproduksjon i Norge.

Debatten om fremtidens matproduksjon går av stabelen tirsdag 17. august kl. 18-19 på Torvscenen.

Se opptak av debatten:

Wallevik fortsetter:

– Den nye klimarapporten levner dessverre ingen tvil. Klimaet endrer seg og det gir nye betingelser for hvilken mat vi kan dyrke i Norge om f.eks 50 år. Det er derfor vi prioriterer denne problemstillingen og inviterer til denne debatten. Vårt SFI-senter Climate Futures som startet opp i fjor, er og vil være en viktig arena for de grep som man også i Norge må ta, på tvers av alle bransjer og næringer, og på tvers av politikk og akademia.

Norce Kristin Wallevik Foto Thor Brødreskift 19
Administrerende direktør Kristin Wallevik i NORCE deltar under flere debatter på årets Arendalsuke. Foto: Thor Brødreskift
Olaug v bollestad 9x16 f torbjorn tandberg dsc0487 edit
Landbruksminister Olaug Bollestad deltar under debatt om matproduksjonen i Norge i fremtiden gitt klimaendringene. Her lanseres også høstens sesongvarsel fra Climate Futures. Torvscenen 17. august klokka 18.00. Foto: Torbjørn Tandberg

Arrangement hvor NORCE er arrangør/medarrangør:

Her er oversikt over steder du kan møte våre folk på scena.

Ellers er vi også til stede med flere andre kolleger for å bygge nettverk og lytte til kolleger fra alle bransjer.

Alle arrangementer blir streamet.

Tirsdag 17. august klokken 18:

Matproduksjon i Norge i fremtiden

Arr.: NORCE og Climate Futures

Torsdag 19. august klokken 14:15:

Veien til null, ikke uten klimarisiko

Arr: Climate Futures og Bjerknessenteret

Fredag 20. august klokken 09.00:

Kan forskning bidra til å redusere barnefattigdom?

Arr.: Universitet i Agder, NORCE og Kristiansand kommune

Arrangement hvor NORCE deltar:

Tirsdag 17. august klokken 09.15

Bompenger- et nødvendig onde

I 2019 boblet bompenger opp som et hett tema under lokalvalgkampen – og i flere norske byer fikk protestpartiene stor oppslutning.

Arr.:CICERO

Tirsdag 17. august klokken 12.30

Ut av det blå - kommer det grønne

One Ocean Leadership Expedition - Hva bidrar vi med for verden - samtale med aktørene.

Arr.: Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet

Tirsdag 17. august klokken 14.30:

Hvordan få sykepleiere til kommunene

Arr.: KS

Tirsdag 17. august klokken 15.30:

Toppmøte om forskning: Norges grønne giv – forskning som driver for innovasjon og omstilling

Arr.: SINTEF og NTNU

Onsdag 18. august klokken 08.45:

Hvem er de unge utenfor arbeid og utdanning? Rapportlansering

Stream: youtube

Arr.: KS

Onsdag 18. august klokken 12.30:

Plastsmarte bedrifter og sirkulære verdikjeder

Arr.: Bergen Næringsråd

Torsdag 19. august klokken 10:00:

Når naturen står igjen med svarteper

Arr.: Bjerknessenteret