Møt NORCE på Aqua Nor

På årets Aqua Nor i Trondheim er NORCE til stede både på den fysiske messen og i den digitale delen.

Sist oppdatert: 23. aug. 2021
Publisert 23. aug. 2021
Alessio 1 oppdrett merd


Havbruksmessen Aqua Nor (23. - 27. august) arrangeres hvert annet år, og er et stort og viktig samlingspunktet for næringen.

Og i kraft av å levere innovativ og viktig forskning er NORCE stede på Forskningstorget på Aqua Nor. Du treffer oss på vår bemannede stand der.

Vi har dessuten flere miniseminarer der vi kortfattet presenterer viktig forskning som vi driver innen akvakulturfeltet.

NB! I tillegg skal Hans Kleivdal intervjues av Arne Hjeltnes om fremtidens bærekraftige fôr og sirkulære bioøkonomi. Dette intervjuet skjer før bolk to av miniseminarene på tirsdag 24. august i messestudioet i Hall A.

Forskningstorget på Aqua Nor er stedet for alle med interesse for forskning og innovasjon innenfor havbruk og akvakultur. De store FoU-institusjonene i Norge er på plass der, i tillegg til virkemiddelapparatet.

Forskningstorget er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

NORCE med tre miniseminarer

I tillegg stands på det 400 kvadratmeter store torget, er det her konseptet med miniseminarene arrangeres i regi av Forskningsrådet. Forskere og bedrifter holder korte innlegg på 5 minutter. Fokus er rettet mot resultater som kan brukes av næring og forvaltning.

Dette er miniseminarene NORCE bidrar med på Aqua Nor:

1. Vision for Autonomous Monitoring and Production Control in Fish Farming. Stipendiat I-Hao Chen, NORCE. (tirsdag 24/8)

2. ASTRAL – All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient Aquaculture. Elisa Ravagnan, NORCE. ASTRAL er et stort EU-prosjekt koordinert av NORCE, der man blant annet skal utvikle nye, bærekraftige, lønnsomme og robuste verdikjeder for integrert multitrofisk akvakultur innenfor rammeverket av eksisterende, framvoksende/potensielle atlantiske markeder. (tirsdag 24/8)

Bilde prm astral web2
ASTRAL er et stort EU-prosjekt koordinert av NORCE, som skal utvikle nye og bærekraftige verdikjeder innen akvakultur. (Foto fra pressemelding)

Hele programmet for forskningstorgets miniseminarer finner du her

3. A systematic review on environmental conditions affecting production of robust smolt/ postsmolt fish, Pradeep Lal, Norce (onsdag 25/8)

Seminarene blir presentert som videoinnlegg. Bidragene fra NORCE er smakebiter på pågående forskningsprosjekter, i tillegg til at flere av forskerne også er fysisk til stede.