Gutter som slåss COLOURBOX1041712

Unge inspireres av kampsport i sosiale medier

De avtaler slosskamper i sosiale medier, såkalt beefing, filmer det og legger det ut på nett. Inspirasjonen får de fra filmer om kampsporten MMA på YouTube.

Vi har sett flere episoder av vold som blir filmet og lagt ut på nett den siste tiden. På videoene ser vi ungdom som fortsetter å slå mens offeret ligger nede. Voldsvideoene minner om kampsporten mixed martial art (MMA), som tillater bruk av både slag, nedrivning, "ledd-lås" og "kvelning".

- Selv om MMA er farlig, så foregår det i såkalte ordnede former. Når ungdom tar dette ut på asfalten, kan det gå skikkelig galt, sier politibetjent Kjartan Snorrason, ved Kriminalforebyggende avd. hos Politiet. Ungdomstrender for voldsbruk går i bølgedaler, og det kan være vanskelig å ha full oversikt.

Finn ut hva som ligger bak atferden

Det kan være flere årsaker til at barn og unge utvikler en antisosial og aggressiv atferd, som kan føre til voldsbruk og annen kriminalitet. Det er viktig å finne ut hva som ligger bak denne atferden, for å kunne forebygge og sette inn riktige tiltak.

Ta deg tid til å skape tillit

Å skape tillit til barna og ta seg tid til å finne ut hva som ligger bak atferden, er svært viktig for å forebygge voldsbruk. Dette tar tid. Barn og unge forteller kanskje ikke hva de sliter med første gangen du har en samtale med dem.

- Det er viktig at personalet på skolen har kunnskap om samspill mellom barn, og hva som kan ligge bak atferden, slik at de kan fange opp og håndtere uakseptabel atferd, sier Stein Gorseth, rådgiver ved Olweusprogrammet, RKBU Vest, NORCE.

Anbefaler tiltak med dokumentert effekt

Det er skolens plikt å forebygge og gripe inn ved krenkelser. Men det er ikke alltid lett å vite hvor langt man bør gå og kan gå.

- Man har plikt til å gripe inn - men hvor langt? Man kan komme til å krenke en elevs rett til integritetsvern av hensyn til den andres rett til et trygt og godt skolemiljø, sier jurist, Johan Sverre Riverts, i Bergen kommune. Han anbefaler at man bruker tiltak som har dokumentert effekt som verktøy. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et av programmene som har dokumentert effekt på forebygging og håndtering av mobbing og antisosial atferd.

Les mer om Olweusprogrammet

Vis at du har tro på barna

- Vi må ikke undervurdere kraften positive forventninger har. Vi må vise at vi har tro på barna og at vi liker dem. Og de gjennomskuer det hvis vi ikke mener det. Alle kan gjøre en feil, men barna fortjener at vi nullstiller oss hver dag, og gir dem en ny sjanse, sier Reidunn Waag, rektor ved Kjøkkelvik skole, i Bergen kommune.

Individuelle sårbarheter

Ragnhild Bjørnebekk, tidligere voldsforsker ved Politihøgskolen, har forsket på antisosial atferd, kriminalitet og voldsbruk. Hun har også drevet terapigrupper for kriminelle og sårbare ungdom.

- Forskningen er helt tydelig på at det er noen som har en individuell sårbarhet som kan føre til antisosial atferd og voldsbruk, sier Bjørnebekk.

Dette er blant annet de barna som har overdreven motorisk aktivitet, depresjon, mangel på selvkontroll, impulsivitet og høy fysisk aggressivitet. Et optimalt miljø kan hindre at sårbarhet blir aktivert på negative måter.

Plaging av dyr er tegn på risiko

I tillegg er det noen risikofaktorer man bør være oppmerksom på. Bjørnebekk nevner spesielt plaging av dyr og brannstifting, spesielt dersom det fortsetter inn i ungdomsårene. Fattigdom og sosial ulikhet kan også bidra til antisosial atferd.

På konferansen "Markus har kniv i ranselen" fortalte politi, voldsforsker, jurist, rektor og rådgiver i Olweusprogrammet om forskning, trender, utfordringer og mulige tiltak for å forebygge og redusere aggressive atferd og voldsbruk. Konferansen ble arrangert av RKBU Vest, NORCE.