Logg deg på for digital brønnboring

Nå lanseres OpenLab, en avansert simulator for opplæring og teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje- og gassbrønner.

Sist oppdatert: 30. jun. 2020
Publisert 14. mar. 2019

Simulatoren er utviklet av verdensledende forskere innen boring og brønnstimulering, og blir et viktig verktøy for så vel studenter, universiteter og oljeindustrien.

Siden 2015 har NORCE-teamet, på oppdrag fra Forskningsrådet, samarbeidet tett med universiteter og oljeindustrien - og utviklet OpenLab, en digital simulator og et opplæringsprogram i verdensklasse innen boring av brønner til oljenæringen.

Sammen med styringspaneler, spaker, konsoller med 3D-skjermbilder fra boredekket - skapes en virtuell virkelighet som plasserer brønnboreren i sitt rette miljø bare et steinkast fra trenings-riggen Ullrigg i Stavanger.

Men, OpenLab kan like lett brukes av en foreleser i India, student ved universitetet i Calgary eller en boreavdeling i et firma som ønsker å teste ut nye metoder, teknikker og utstyr.

Lett tilgang – økt kunnskap

- Det ligger i navnet OpenLab. Våre mål er blant annet lett tilgang, økt kunnskap og bedre undervisning. Den enkleste versjonen er åpen og gratis for alle internett-brukere i hele verden. Men i de utvidede og mer avanserte versjonene, som for eksempel brukes av universiteter og bedrifter, så følger det med noen kostnader, forklarer forskningsleder Jan Einar Gravdal i NORCE.

Openlab Åpning
Mange i NORCE har bidratt i utviklingen av produktet, sammen med blant andre Miles, UpHeads, MHWirth og National Oilwell Varco. Sommeren 2019 er prosjektet i mål. Fra venstre: Otto Trond Øksnevad, Sonja Moi, Nejm Saadallah, Jan Einar Gravdal og Robert Ewald. (Kristian Hellang og Andrew Martin Holsaeter var ikke tilstede da vi tok bildet).

Han legger til at det kreves noen forkunnskaper innen boreteknologi for å bruke simulatoren, men den er likevel så enkel og standardisert at enhver foreleser kan benytte den i undervisning overfor sine studenter.

- På sikt ønsker vi å utvide simulatoren slik at historiske felt-data kan legges inn på en enkel måte. Da utvides funksjonaliteten og simulatoren kan skreddersys til forskjellige brukergrupper, påpeker Gravdal.

Bedre enn læreboka

Like ved NORCE ligger universitetet i Stavanger. Nå kan studentene innen boreteknologi komme til NORCE og få opplæring og trening innen boring. De kan også bruke simuleringsverktøyet i sin egen bore-lab på campus.

- Vi ønsker å gi borestudentene den alle beste utdanningen i takt med økt kunnskap og ny teknologi.

OpenLab vil gi studentene et innovativt og kunnskapsbasert utdanningsmiljø der teknologi og vitenskap overføres fra læreboka til praktiske bore-operasjoner innen industrien, sier professor Dan Sui, som underviser inne brønnteknologi ved universitetet i Stavanger.

Hun påpeker flere fordeler OpenLab kan gi studentene og fremhever spesielt den økte forståelsen av forskjellige boreprosesser og ikke minst muligheten til å diagnostisere og forutse uønskede hendelser innen boringen.

Programmet kan også brukes fra en vanlig pc eller sammen med brønnsimuleringsutstyr, og blir et viktig verktøy for studenter, undervisningsinstitusjoner og innen oljerelatert virksomhet generelt.

Ikke akkurat et spill

Selv om boring av en OpenLab-brønn kan gi deg høy puls og økt svette, er ikke simulatoren et spill. Du får ikke poeng og belønninger, men kan selv planlegge vanskelighetsgraden i boreoperasjonen.

- Vi har muligheten til å trene på forskjellige boreoperasjoner. Alt fra en vrien boring i krevende trykkregime, ulike formasjoner, retningsboring og til boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur. Simulatoren kan også by på overraskelser som kan oppstå og føre til ukontrollerte utblåsinger – og at man for eksempel mister kontrollen med boreslammet, sier seniorforsker Nejm Saadallah i prosjekt-teamet.

- Vi har brukt internasjonale erfaringsdata og kunnskap innen brønnboring fra de siste 30 årene. En OpenLab-brønn kan bores i sanntid – eller innenfor ønskede tidsvindu. Det aller viktigste har vært å lage et funksjonelt verktøy som er tilgjengelig for alle. På denne måten kan forelesere og studenter studere effekter under realistiske forhold, og man har et lett tilgjengelig verktøy for testing av nye ideer og teknologi. Bedre utdanning er avgjørende for innovasjon –som er nødvendig for å redusere kostnader og forbedre løsninger innen boreoperasjoner, forklarer NORCE-forskeren Nejm Saadallah.

Forskningsrådet

NORCE fikk oppdraget til en verdi av 50 millioner kroner, av Forskningsrådet i 2015. Bore- og brønnmiljøet i NORCE har sammen med IT-konsulentselskaper i Stavanger, bidratt i utviklingen av produktet, og sommeren 2019 er prosjektet i mål.

- Boring og brønn utgjør en stor andel av utbyggingskostnadene for felter på norsk sokkel. Flere studier, samt den nasjonale strategien OG21, har pekt på behovet for å etablere god infrastruktur for uttesting av ny teknologi innenfor bore- og brønnområdet, sier seniorrådgiver Øyvind V. Salvesen som arbeider innen boring, komplettering og intervensjon i Forskningsrådet.

Han legger til at OpenLab i sin tid ble vurdert som svært attraktiv - både for næringslivet og for forskningsorganisasjonene.

- Forskningsrådet håper den nasjonale infrastrukturen kan bidra til at ny teknologi og kompetanse kommer raskere til markedet og i bruk på norsk sokkel, avslutter Salvesen.

Openlab Åpning Gravdal
Sammen med styringspaneler, spaker, konsoller med 3D-skjermbilder fra boredekket, - skapes en virtuell virkelighet som plasserer brønnboreren i sitt rette miljø, sier lederen av OpenLab-prosjektet, forskningsleder i NORCE Jan Einar Gravdal.