Legevaktprisen 2019

Sist oppdatert: 17. sep. 2019

Årets legevaktpris gikk til Helen Brandstorp for hennes store engasjement for legevakt. Hun er kjent for sin entusiasme og formidlingsevne. Brandstorp har en allsidig bakgrunn og har i sine mange roller i helsetjenesten kommet med viktige bidrag for å styrke legevaktene i Norge.

Brandstorp ivrer etter å spre kompetanse om samhandling i de akuttmedisinske tjenestene. Hun har et hjerte for legevaktene i distriktene og verdsetter de gode samarbeidsrelasjonene i akutt-tjenestene. I 2017 avla hun sin doktorgrad innenfor trening i lokale akuttmedisinske team ved UiT.

Prisen ble utdelt av avtroppende leder for Norsk legevaktforum, Silje L. Todnem, under årets Legevaktkonferanse som ble arrangert av Horten kommunale legevakt.

1. oktober 2019 går Brandstorp over i ny stilling som divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet hvor hun vil lede fem avdelinger med ansvar for akuttmedisin og beredskap, helserett og bioteknologi, komparativ statistikk og styringsinformasjon, og kommunikasjon.

Vi i NKLM gratulerer Helen Brandstorp for velfortjent pris!

Legevaktprisen 2019
Helen Brandstorp t.h og Silje L. Todnem t.v. (

Foto: Sverre Håkon Evju

)