Legevakten sterkt påvirket av pandemien i 2021

Sist oppdatert: 4. apr. 2022

Årsstatistikk fra legevakt 2021 er nå klar. Rapporten bygger på elektroniske regningskort levert av alle legevaktleger i 2021. Den viser at antall kontakter med legevakten økte med 18 % sammenlignet med året før og 86 % sammenlignet med 2019. Sammenlignet med 2019 ble antall telefonkontakter doblet og enkle kontakter ble 24-doblet, hovedsakelig på grunn av covid-19 testing. Bruk av laboratorietaksten ble åttedoblet sammenlignet med 2019. Fastleger utførte 58 % av alle konsultasjoner og sykebesøk, en nedgang fra 61,2 % året før.

Fulltekstversjon kan leses her:

Sandvik H, Hunskår S, Blinkenberg J. Statistics from out-of-hours primary health care 2021. Report no. 1-2022. Bergen: National Centre for Emergency Primary Health Care, NORCE Norwegian Research Centre, 2022.