Legevakten sterkt påvirket av pandemien i 2020

Årsstatistikken for legevakt 2020 viser at antall kontakter med legevakten økte med 57 % sammenlignet med 2019.

Sist oppdatert: 19. mar. 2021

Telefonkontaktene økte med 82 % og antall enkle kontakter ble 15-doblet, hovedsakelig på grunn av covid-19 testing. Bruk av laboratorietaksten ble tredoblet sammenlignet med 2019. Fastleger utførte 61,6 % av alle konsultasjoner og sykebesøk. Pandemien førte til at en del konsultasjoner på legevakten ble erstattet av sykebesøk i pasientens hjem. Rapporten bygger på elektroniske regningskort levert av alle legevaktleger i 2020.

Du kan lese hele rapporten her: Årsstatistikk fra legevakt 2020

Klikk her for å se prosjektets hjemmeside.