Collage fastlegers tidsbruk

Legevakt - overtid uten avspasering

NKLMs undersøkelse blant fastlegene i Norge viser at en av tre fastleger også arbeider på legevakt i løpet av en gjennomsnittlig arbeidsuke. Legevakt utføres i tillegg til et betydelig antall timer i fastlegepraksis.

Fastleger kan i liten grad overføre arbeid til andre kollegaer med egne lister, og må selv ta ansvar for egen listepopulasjon. Arbeidsbelastningen er spesielt høy i distriktskommuner.

Med økende arbeidsmengde i fastlegejobben, er det risiko for at færre leger vil delta i legevakt. Dette kan skape rekrutteringsutfordringer, spesielt i distriktskommuner med pålagt høy vaktbelastning. I tillegg er det økt risiko for at fastlegenes kompetanse forsvinner fra legevakt og at det blir vanskelig for legevaktene å bemanne legevaktene.

Artikkelen er publisert i BMC Health Services Research. Les hele artikkelen her:

Rebnord, I.K., Morken, T., Maartmann-Moe, K. et al. Out-of-hours workload among Norwegian general practitioners – an observational study. BMC Health Serv Res 20, 944 (2020).