Koronaviruset - dette gjør vi i NORCE

Myndighetene har innskjerpet tiltakene for å bekjempe smitte av koronaviruset. NORCE tar dette svært alvorlig og ønsker å bidra til å begrense spredning av smitten, og sikre en ansvarlig og forsvarlig drift av selskapet - samt en tryggest mulig arbeidsplass for våre ansatte.

Sist oppdatert: 26. mar. 2020
korona virus
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mange i NORCE jobber derfor i disse dager hjemmefra. Vi ønsker i størst mulig grad å opprettholde kontakten med dere som er kunder og samarbeidspartnere - og der det er mulig legger vi opp til digitale møter.

Du treffer oss på mobil og epost, og finner vår kontaktinformasjon her.

Dette er tiltakene i NORCE:

  • Vi avlyser alle eksterne arrangement frem til 13. april.
  • Så langt som mulig, gjennomfører vi møter digitalt.
  • Forretningskritiske møter gjennomføres med begrenset antall personer.
  • Vi stanser all reising, med mindre det er forretningskritisk.
  • Vi gjør nødvendige tiltak i alle våre kantiner.
  • Våre ansatte som kommer til Norge fra utlandet, går rett i karantene.

Forskning og drift i NORCE fortsetter som vanlig så langt det lar seg gjøre i disse tider, og vi støtter og følger myndighetenes anbefalinger.