Koronaviruset - dette gjør vi i NORCE

Forskningen og driften i NORCE fortsetter som vanlig så langt det er mulig i denne krevende korona-tiden. Vi tar myndighetenes tiltak for å bekjempe viruset svært alvorlig, og støtter og følger anbefalingene som gis.

Sist oppdatert: 29. mai 2020
korona virus
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Har du spørsmål om konkrete prosjekter eller forskningen vår? Enten du er samarbeidspartner, kunde eller bare interessert i våre aktiviteter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Du finner vår kontaktinformasjon på mobil og epost her.

- Det viktige nå er liv og helse i den nasjonale dugnaden å bekjempe viruset, og vi støtter rådene som kommer nasjonalt. Samtidig skal vi holde hjulene i gang i våre virksomheter, og i slike nedgangstider kan forskning og innovasjon for mange være en nøkkel for å komme gjennom krisen, sier adm.dir Elisabeth Maråk Støle i NORCE.

NORCE har iverksatt flere tiltak som bidrar til å begrense smittespredning og for å opprettholde god drift av selskapet. Mange i NORCE jobber i disse dager hjemmefra.

Her er tiltakene:

  • Vi avlyser alle eksterne arrangement inntil videre.
  • Så langt som mulig, gjennomfører vi møter og arrangementer digitalt.
  • Forretningskritiske møter gjennomføres med begrenset antall personer.
  • Vi stanser all reising, med mindre det er forretningskritisk.
  • Vi gjør nødvendige tiltak i alle våre kantiner.
  • Våre ansatte som kommer til Norge fra utlandet, går i karantene.

NORCE støtter og følger myndighetenes anbefalinger.

Støle sier at det er viktig at forskningsaktivitet opprettholdes, korona-krisen til tross: – Forskning og innovasjon er viktigere enn noen gang, for å skape et tryggere samfunn, øke verdiskapningen, sikre flest mulig arbeidsplasser i næringslivet, og for at flere bedrifter kommer styrket ut etter denne motgangen.

– NORCE er et solid institutt, med god egenkapital og likviditet. Enkelte av våre fagområder opprettholder god aktivitet, mens de som samarbeider med næringslivet opplever allerede at bedrifter sliter. Vi håper å kunne bistå flest mulig av våre kunder og samarbeidspartnere i den vanskelige situasjonen de er i, sier Støle.

Midler til NORCE og andre forskningsinstitutter i grønn omstillingspakke

Fredag 29. mai ble det klart at NORCE er blant forskningsinstituttene som får midler fra en engangsbevilgning på totalt 260 millioner kroner, fra Regjeringens grønne omstillingspakke.

Hvor stor andel NORCE tildeles av totalbeløpet er foreløpig ikke klart. Først skal det utarbeides retningslinjer for hvordan midlene skal fordeles og utbetales.

Det presiseres at støtten er en engangsbevilgning fra Regjeringen i 2020. Samtidig vil den også ses opp mot faktisk inntektsbortfall og annen type kompensasjon, heter det på regjeringen.no

Økningen i grunnbevilgningen gjelder for de såkalte teknisk-industrielle- og marine primærnæringsinstituttene, som for eksempel er SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for Energiteknikk – og NORCE.

Med bevilgningen vil Regjeringen sikre at norsk næringsliv bli mer bærekraftig.

Det påpekes at forskningsinstitutter fungerer som forsknings- og innovasjonsavdelinger for mange av landets bedrifter.

– Det er helt avgjørende at Norge har forsknings- og utdanningsinstitusjoner som kan levere solid forskning som støtter opp om et bærekraftig og grønt næringsliv i tiden fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

I den grønne omstillingspakken fra Regjeringen foreslås det også å gi 1 milliard kroner til omstilling i næringslivet, en grønn konkurranseplattform for perioden 2020-2022.

Tidligere korona-krisepakker

Regjeringen kom fredag 27. mars med tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet, blant annet en tiltakspakke på 250 millioner til næringsrettet forskning (IPN-prosjekter) gjennom Forskningsrådet. Tiltaket skal bidra til at forsknings- og innovasjonsaktiviteten opprettholdes i bedriftene.

Forskningsrådet besluttet tidligere samme uke å starte med løpende mottak av IPN søknader, og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i 2020. Støle mener dette er en god begynnelse.

– Krisepakkene har inneholdt mange viktige tiltak til kriserammede bedrifter, som står i fare for å gå konkurs. Men vi trenger også tiltak som hindrer at kapasiteten i instituttsektoren blir varig svekket. En økning i grunnfinansieringen er det aller viktigste for oss i den situasjonen vi er i nå, sa Støle da denne tiltakspakken ble lansert.

En ekstraordinær økning i grunnfinansieringen i 2020 vil kunne settes i arbeid raskt. Forskningsinstituttene kan kjøre i gang prosjekter som bidrar til å begrense pandemien, analysere konsekvensene og realisere mulighetene som en krise utløser.

I tillegg til en økning i grunnfinansieringen foreslo Støle for eksempel at både prosjektfinansieringer og utlysninger kan fremskyndes, samt at partnere i industri og næringsliv ikke trenger å levere egeninnsats inn i prosjekter nå. – Da vil man kunne fortsette å å jobbe videre med prosjekter som ellers risikerer å stoppe helt opp, legger hun til.

Støle understreker betydningen av at også en rekke bedrifter med stimulering kan jobbe med utvikling og innovasjon i nedgangstider, for å komme gjennom en slik krise.