Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Sist oppdatert: 20. feb. 2020
Publisert 3. jun. 2019
Kabis handeland
Seniorforsker Sigurd Handeland i NORCE sier at KABIS skal bidra til nye bærekraftige løsninger for havbruk. Her fra oppstartmøtet på Grand Terminus Hotell 29. mai i fjor. (Foto: Andreas R. Graven)

Det overordnede målet er å realisere potensialet for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Dette krever en målrettet mobilisering av både forskningsmiljøer og næringen.

Det 6-årige prosjektet, som startet opp våren 2018, ledes av NORCE. KABIS skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

– Vi har et utrolig lag her, vi jobber sammen om å nå det overordnede målet vårt om å realisere potensialet for bærekraftig vekst i havbruket, sier forskningsdirektør Hans Kleivdal i NORCE.

NORCE har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner.

Styrker forskningen på bærekraftig havbruk

KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

Seniorforsker Sigurd Handeland i NORCE legger ikke skjul på at forskningen på bærekraftig havbruk nå styrkes betydelig.

Kabis kickoff gruppebilde web
Motiv fra oppstartmøte for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, 29. mai 2018 i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven)

– I verktøykassen har vi allerede mye kunnskap fra ulike kompetansemiljøer. Næringen trenger ny teknologi for å drive enda mer miljøvennlig oppdrett, og ny type kunnskap om optimalisering av produksjon, sier Handeland.

De tre mest sentrale utfordringene

For å få til bærekraftig vekst, har KABIS-prosjektet som mål å løse flere av utfordringene som industrien selv har definert. De tre mest sentrale utfordringene er:

  • Utvikle ny kunnskap og teknologi som fremmer miljøvennlig produksjon av laksefisk.
  • Mobilisere ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og S-CCS.
  • Forenkle opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen.

Disse bedriftene er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Det samlede budsjettet i KABIS lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.