Jo høyere rusbruk jo dårligere karakterer

Ungdommer som bruker alkohol og narkotika har dårligere karakterer og høyere skolefravær. Unge som hadde atferdsvansker i barndommen er mer utsatt. Rusforebyggingen må starte tidligere, mener forsker.

Sist oppdatert: 21. jun. 2019
Publisert 1. mar. 2019
klasserom med en tom stol
Bruk av rus i ungdomstiden er vanlig, og for en del skaper det problemer: Bruken blir starten på et liv preget av rusvansker – ofte i kombinasjon med psykiske problemer. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I sin nye doktoravhandling har forsker Ove Heradstveit ved NORCE, RKBU Vest undersøkt hvilke ungdommer som ruser seg, og konsekvenser dette kan få.

Han fant at jo flere tegn det er på at ungdommen hadde rusproblemer, jo sterkere var sammenhengen med dårlige karakterer og høyt fravær.

Denne sammenhengen fant han også når de unge ikke hadde psykiske vansker i tillegg, og uavhengig av kjønn og sosioøkonomisk status.

– Ungdom med rusproblemer plukkes opp for sent, det trengs mer rusforebygging i skolen, sier Ove Heradstveit.

Barn med atferdsvansker

Forskeren fant at ungdom som hadde hatt atferdsvansker i barndommen brukte mer alkohol og narkotika.

– Det er derfor viktig å være spesielt oppmerksom på de barna som har hatt symptomer på atferdsvansker og andre eksternaliserende vansker i arbeidet med rusforebyggende tiltak, sier Heradstveit.

Eksternaliserende vansker er atferdsmønstre hos barn som skaper problemer utover, som blant annet atferdsvansker. Det kan for eksempel være problematisk atferd som å lage bråk og uro, konflikter med lærer eller venner og voldelig atferd generelt.

Videre fant forskeren at de som hadde internaliserte vansker i barndommen hadde en noe redusert bruk av rusmidler i ungdomstiden. Internaliserende vansker er atferdsmønstre som skaper problemer innover, f.eks. symptomer på depresjon, angst eller ensomhet.

– Dette kan blant annet være på grunn av unngåelse og sosial tilbaketrekning, og dermed potensielt mindre eksponering for situasjoner eller grupper med stor risiko for alkohol- og narkotikabruk, forteller Heradstveit.

Rusforebygging viktig

Resultatene tyder på at rus er en sentral faktor med tanke på skolerelaterte vansker.

– Det er derfor behov for rusforebyggende tiltak i tjenester som er i kontakt med barn og unge, og unge med ulike former for atferdsvansker bør prioriteres i rusforebygging, sier Heradstveit.

Han legger til at det er flere ting som kan påvirke bruk av alkohol og narkotika, blant annet om man er genetisk disponert for avhengighet, ugunstige familieforhold, forhold til venner, foreldrenes grensesetting og om foreldre har problemer med alkohol.


Les også: Klar sammenheng mellom rus og dårlige skoleprestasjoner (NRK Hordaland)


Referanser:

Ove Heradstveit (2019). Alcohol- and drug use among adolescents. School-related problems, childhood mental health problems, and psychiatric diagnoses. Doktoravhandling, UiB.

Heradstveit, Ove; Skogen, Jens Christoffer; Hetland, Jørn; Hysing, Mari (2017) Alcohol and illicit drug use are important factors for school-related problems among adolescents. Frontiers in Psychology

Ove Heradstveit, Jens Christoffer Skogen, Tormod Bøe, Jørn Hetland, Mads Uffe Pedersen, Mari Hysing (2018) Prospective associations between childhood externalising and internalising problems and adolescent alcohol and drug use: The Bergen Child Study. Nordic Studies on Alcohol and Drugs


I denne videoen formidler forsker Ove Heradstveit noen av funnene i sin forskning på ungdom og rusbruk: