Hva om du tar bilen fordi du ikke vil sykle gjennom et nabolag?

Ved å ta hensyn til sosiale og psykologiske dynamikker i utviklingen av smarte byer, er det lettere å identifisere innbyggernes krav og behov. Dermed blir det lettere å finne løsninger som vil tjene både innbyggerne og samfunnet.

Av Stine Elise Bremnes
Leron Shults
Seniorforsker LeRon Shults i NORCE er på plass på Nordic Edge Expo tirsdag 25. september for å fortelle hvordan Center for Modeling Social Systems (CMSS) kan bidra med viktige verktøy for å inkludere sosiale og psykologiske dynamikker i utviklingen av smarte byer. (Foto: Stine Elise Bremnes)

Hva er en smart by? Hvordan kan sosial simulering bidra til å oppnå fremtidens smarte byer?

En smart by drar nytte av ny teknologi for å oppgradere levestandard, infrastruktur, konkurranseevne og bærekraft. Digitalisering er et viktig nøkkelord, men tverrfaglighet er enda viktigere. På Nordens største smartbytreff, Nordic Edge Expo i Stavanger, skal forskere, kommuner, næringsliv og andre diskutere smartby-emner som mobilitet, helse, arkitektur, brukerinvolvering og styresett.

Seniorforsker LeRon Shults i NORCE skal bidra med et innlegg 25. september under konferansen. Han leder Center for Modeling Social Systems (CMSS) som modellerer sosiale systemer for å forutsi trender, estimere trusler, teste potensielle løsninger og informere beslutningstakere.

- Jeg gleder meg til å vise at vi i CMSS kan bidra med viktige verktøy for å inkludere sosiale og psykologiske dynamikker i utviklingen av smarte byer, sier Shults, som også er professor ved Universitetet i Agder.

Her kan du se programmet til Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks, hvor Shults skal holde innlegg. Kristin Flornes, teknologidirektør i NORCE, skal delta i sesjonen. Det samme skal forsker Helge Lea Tvedt i NORCE, som skal holde et innlegg om innbyggerinvolvering.

Teknologi – ja takk

Sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata er viktige aspekter i utviklingen av smarte byer. En smart by skal ved hjelp av teknologi gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Hvordan kan psykologiske og sosiale dynamikker bidra?

- En smart by kan ved hjelp av teknologi regne ut hvilken type transport du bruker til og fra jobb. Tilbudet blir dermed formet av behovet. Behovet blir gjerne regnet ut av distanse, veibredde, transporttilbud og andre faktorer. Vi mener vi også burde benytte oss av psykologiske og sosiale aspekter i dette arbeidet. Hva om du tar bilen fordi du ikke ønsker å sykle gjennom et nabolag?

Ved å ta hensyn til sosiale og psykologiske dynamikker, kan utviklingen av smarte byer ta hensyn til menneskelige følelser som for eksempel lyst, ønsker og frykt.

Ved å vite hvorfor innbyggerne ikke sorterer søppel - noen gidder kanskje ikke, andre synes det er tidkrevende - er det lettere å finne løsninger som oppmuntrer dem til å sortere.

Multi-agent kunstig intelligens

CMSS og Shults ønsker å inkludere multi-agent kunstig intelligens i arbeidet med smarte byer. Multi-agent kunstig intelligens blir benyttet av senteret for å skape kunstige samfunn. Det bidrar til at senteret kan forutsi utfallet av en bestemt politikk, eller en spesifikk regel.

- Kunstig intelligens handler ofte om å lage en enhet som for eksempel kan vinne over et menneske i sjakk, eller kjøre en bil. Den menneskelige intelligensen er interessant fordi den er sosial. Vi lærer hvordan vi tenker gjennom interaksjon med andre. Vi liker å se på oss selv som rasjonelle og reflekterte mennesker, men dette påvirkes av følelser og ønsker. Det igjen formes av grupper, forklarer Shults.

For å fange den menneskelige intelligensen, må derfor det sosiale aspektet inkluderes.

- I et samfunn finnes det mange personlige forskjeller, noen er for eksempel mer religiøse enn andre og noen har sosial angst. Agentene er formet av de viktigste variablene som du ønsker å teste i det kunstige samfunnet. Vi kan da se hvordan tusen eller millioner agenter samhandler med hverandre og samfunnet, og hvordan dette påvirker aspekter som for eksempel økonomi.

Et virtuelt Stavanger

CMSS benytter i dag AnyLogic. Sammen med Virginia Modeling, Analysis & Simulation Center holder de nå på med å utvikle et eget program for simulering – METAPHR.

- Målet er at programmet skal ha en god brukervennlighet slik at politikere, forskere og til slutt innbyggere kan eksperimentere med sin egen by. Hva hvis vi oppretter et virtuelt Stavanger? Da kan vi teste konsekvensene av ulike politikker, vedtak eller bestemmelser.

Shults har bakgrunn innen filosofi, men han har vært involvert i tverrfaglig arbeid hele karrieren.

- For noen år siden begynte jeg å jobbe med datamodellering og simulering sammen med kolleger i USA. Da fant jeg metodologien for meg. For første gang kan vi utforske makro- og mikronivåer og hvordan de henger sammen. Jeg liker denne metoden for du kan inkludere flere teorier, og det lar oss utforske innsikter som mennesker alene ikke kan finne.

CMSS har to hovedmål. Senteret har som ambisjon å være ledende på vitenskapelig innsikt basert på kognitiv psykologi, og utvikle metodiske verktøy for å løse sosiologiske problemer.

- Multi-agent kunstig intelligens er stort, og det løser ikke alle problemer. Som all forskning er det begrenset, det kan ikke spå fremtiden, men det kan hjelpe oss å simulere sannsynlig utfall, slik at man kan se hvordan politikk kan påvirke mer komplekse systemer, sier Shults.

Hold deg oppdatert på ny forskning

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks

LeRon Shults treffer du på Nordic Edge Expo 25. september, kl 14.00 på parallellsesjonen Governing Nordic Smart Cities: Innovation in Networks.

Les mer på konferansens nettsider