Fauskanger Fossmark familieterapi

Hva har en rektor og psykiatrisk hjelpepleier til felles?

Begge tar videreutdanning i familieterapi ved RKBU Vest.

- Nå prater du kanskje med de mest atypiske deltakerne her da, ler Lisbeth Fauskanger og Jostein Fossmark.

Fauskanger er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, og jobber ved ORIGO-UNG på Askøy. Å snakke med ungdommer er en stor del av hennes jobb.

Fossmark er rektor på Danielsen ungdomsskole på Osterøy og har i sin jobb også mange samtaler med familier.

- Det kan være samtaler om f.eks, mobbehistorikk, identitetsutfordringer, traume eller alvorlig sykdom, sier Fossmark.

Mellommenneskelige relasjoner

RKBU Vest har tilbudt den toårige videreutdanningen i familieterapi til fagfolk med helse- og sosialfaglig bakgrunn i mange år, og er en psykoterapiform som har vokst i omfang og betydning de siste årene. Familieterapi ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet.

- Det er en svært tverrfaglig videreutdanning, og selv om Fauskanger og Fossmark har atypiske utdanninger, er de representanter for bredden i bakgrunnen deltakerne har på familieterapi-samlingene, forteller studieleder Inger Nordeide Jensen som er ansvarlig for videreutdanningen.

Fauskanger har jobbet individuelt med ungdommer i mange år, spesielt innen rus, men så etter hvert behovet for å jobbe mer helhetlig med familiene.

- Ungdommene er jo en del av noe større, sier Fauskanger.

Rektoren møter familier i ulike livssituasjoner

For Fossmark er samtaler med barn og foreldre en del av jobben, i tillegg et interessefelt han ønsker å styrke ferdighetene i.

- Jeg har mange samtaler med barn og foreldre i ulike livssituasjoner og er veldig opptatt av relasjonsbygging og mellommenneskelige relasjoner, i tillegg til at jeg ønsker å bli en bedre samtalepartner i jobben min, sier Fossmark og forteller at det var kona som pushet ham til å ta videreutdanningen.

Hva gir denne videreutdanningen deg?

- Man kommer tettere innpå både elevene og familiene. Livet møter oss alle hardt noen ganger. Jeg håper å kunne være en god samtalepartner i de sårbare fasene i livet. Det er viktig å hjelpe ungdommene til å ha tro på seg selv og fremtiden, sier Fossmark.

Ikke bare kjernefamilien

Familieterapi handler ikke bare om den typiske kjernefamilien med mor og far. Fossmark forteller at man også kan trekke inn andre personer og relasjoner som ungdommene har.

- Eller man kan jobbe med hele familien eller deler av familien, sier Fauskanger.

Gjennom videreutdanningen må deltakerne ha familier å snakke med som en del av praksisen. I tillegg må disse samtalene filmes, og man går igjennom disse i plenum på samlingene og knytter opp til teori.

- Familieterapiutdanningen ved RKBU Vest er et proft opplegg, og har veldig gode veiledere. Jeg er heldig som får være med på dette, avslutter Fossmark.

Fauskanger Fossmark familieterapi
Lisbeth Fauskanger og Jostein Fossmark.