Svn illustrasjon colourbox10273438

Helsesykepleier og psykolog på videregående skole har en viktig rolle

Omfanget av mobbing er lavt i videregående skole, men de som er involvert har mer søvnvansker, psykiske vansker og fungerer dårligere på skolen. Dette gjelder både de som blir mobbet og de som mobber.

Vi vet at barn som er involvert i mobbing kan få psykiske vansker. Forskere har undersøkt om dette også er tilfellet for ungdommer i videregående skole, og om det får betydning for hvordan de gjør det på skolen.

Lite mobbing

Forekomsten av mobbing er lav blant ungdommer i videregående skole. 1,7 % av ungdommene sa at de ble mobbet, 1 % rapporterte at de hadde mobbet andre, mens 0,5 % sa at de hadde både blitt mobbet og mobbet andre. Uavhengig av rolle, var det høyere risiko for psykiske vansker og søvnvansker hos dem som var involvert i mobbing.

- Skolene har en viktig oppgave i å avdekke og følge opp ungdommen som er involvert i mobbing og som strever med psykisk vansker og søvn. Helsesykepleier og psykolog tilknyttet videregående skole er en viktig ressurs som er lett tilgjengelig og som kan gi god hjelp, forteller Mari Hysing, seniorforsker ved RKBU Vest, NORCE.

Angst, depresjon og atferdsvansker

De som ble mobbet hadde mer angst og depresjon enn sine jevnaldrende, mens de som mobbet andre hadde mer atferdsvansker. De som var involvert i mobbing hadde også kortere søvntid og høyere forekomst av insomni, samt dårligere skolekarakterer, sammenlignet med jevnaldrende. Insomni innebærer at man har vanskeligheter med innsovning, sammenhengende søvn eller at man våkner tidlig om morgenen.

Det er omtrent 10 000 ungdommer i ung@hordaland-undersøkelsen som har svart på spørsmål om mobbing, søvnvansker og psykisk helse. Informasjon om karakterer er basert på skolenes egne register.

- Til tross for at mobbing blant eldre ungdommer ikke er særlig utbredt er det viktig å være oppmerksom på mobbing i videregående skole. For å kunne sikre elevene en best mulig tilpasset oppfølging støtter resultatene fra denne undersøkelsen at man anvender en bred tilnærming der man kartlegger skolefungering, psykisk helse og søvn tilsvarende ved oppfølging av ungdommen, sier Mari Hysing.

Svn illustrasjon colourbox10273438
(

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

)

Les også: Også mobbere sover dårlig og gjør det dårligere på skolen


Kilde:
Mari Hysing, Kristin Gärtner Askeland, Annette M. La Greca, Mona E. Solberg, Kyrre Breivik, Børge Sivertsen (2019) Bullying Involvement in Adolescence: Implications for Sleep, Mental Health, and Academic Outcomes Journal of Interpersonal Violence