Gexcon selges til Longship

​NORCE har inngått avtale med det private equity-selskapet Longship om salg av alle aksjene i Gexcon AS. Gexcon har til nå vært et heleid datterselskap av NORCE.

Sist oppdatert: 22. feb. 2021

Longship ​er et aktivt eierfond med fokus på utvikling av små og m​​ellomstore vekstselskaper i Norge.

Christopher Giertsen, Konserndirektør Kommersialisering, har ledet salgsprosessen fra NORCE sin side.

– Denne transaksjonen gjøre det mulig for Gexcon å ytterligere styrke selskapets brede utvalg av programvareprodukter og konsulenttjenester og utvide sin globale tilstedeværelse. På denne måten viderefører NORCE mange års eierskap med et varig bidrag til å nå visjonen for Gexcon, som er å gjøre verden til et tryggere stede, sier Christopher Giertsen.

Gexcon ​leverer tjenester og programvare innen sikkerhet og risikostyring samt avansert sprednings-, eksplosjons- og brannmodellering.​

Les hele pressemeldingen fra Longship

20210219 Gexcon Press Release