Går sammen for grønnere energi

Både klyngepartnerne og representanter fra industri og næringsliv er positiv til det nye klyngesamarbeidet på Vestlandet. Både forskning og implementering av ny kunnskap er viktig for å få til energiomstilling.

Sist oppdatert: 20. okt. 2020
Publisert 22. nov. 2019

Det er UiB, HVL, NHH og NORCE som har gått sammen i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.

Målet er økt forskning og innovasjon innen energiomstilling. Dette skal oppnås gjennom tettere og bedre samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet.

For å få til raske omstillinger er det viktig med innovativ forskning, og at den nye kunnskapen implementeres i bedriftene.

- NORCE har selskaper langs hele kysten, med akademia som eiere. Dette viser at man samler seg om å investere i forskning langs hele kysten. Med dette klyngesamarbeidet på Vestlandet har vi en unik mulighet til å stå samlet når vi skal søke midler til forskning og innovasjon, sier Elisabeth Maråk Støle, direktør i NORCE.

Ønsker flere søknader fra vest

Rune Volla, direktør i energiavdelingen i Forskningsrådet, sier han ønsker seg flere søknader til prosjekter som kan bidra til energiomstilling. Han er enig med Støle i at det trengs fremragende forskere for å få til noe med næringslivet. Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, er også enig, og legger til at det er viktig både med publisering og samarbeid med næringslivet.

- Det er raske omstillinger i forskningen. Vi jobber mer og mer anvendt. Forskningsmiljøene satser også på kommersialisering, sier Støle.

Både grønt og lønnsomt

- Universiteter og høyskoler skal drive utdanninger og forske, men har også et samfunnsoppdrag. Vi må gå fra å forske på bedrifter til å forske med bedriftene. Vi kan få til både grønne teknologiløsninger OG bedriftsøkonomisk lønnsomhet, sier Stig Erik Jakobsen, professor ved Mohnsenteret, HVL.

Representaner fra næringslivet er glad for å kunne forske MED og ikke bare bli forsket PÅ.

IMG 4982
Paneldeltakerene er positive til klyngen på Vestlandet. De tror dette kan føre til bedre samarbeid mellom akademia og næringsliv. Panelsamtale med deltakerne Elisabeth Maråk Støle, direktør i NORCE, Linda Nøstbakken, professor, NHH, Jannicke Hilland, konsernsjef, BKK, Hege Økland, CEO i NCE MCT og Baste Tveito, daglig leder, Nordhordland Næringslag. (

Foto: Veronica Helle

)

Vet hvor skoen trykker

Hege Økland, CEO i NCE Maritime CleanTech sier at det er viktig å ha med bedriftene, det er de som kan si noe om hvor skoen trykker. – Dere er velkommen til oss, sier hun. Linda Litlekalsøy Aase, konserndirektør i Aker Solutions, er enig. Hun legger til at de trenger tett samarbeid med akademia. Begge er positive til klyngen og mener dette gir gode muligheter til å jobbe på tvers med energiomstilling.

Akademia har allerede mange samarbeidsprosjekter med industri og offentlig sektor. Men både klyngepartnerne og næringslivsrepresentantene er enige i at det trengs flere innovative og gode samarbeidsprosjekter for å få til energiomstilling.

Studentene er fremtiden

- Klyngesamarbeidet skal føre til innovasjoner, vi skal gi ut rapporter som er viktig for samfunn og politikkutforming. I tillegg skal vi få flere studenter ut i praksis, sier Aina M. Berg, konserndirektør for energi, NORCE.

Studentene er viktige, det er de som er fremtiden. Utdanningstilbudene vil også bære preg av den nødvendige energiomstillingen.

Må tenke utenfor boksen

Geir Inge Lunde, partner i PwC Norway, mener energiomstilling krever makt, tillit og innovasjonskraft, og at vestlendingene må være der beslutningene fattes.

- Vi skal realisere klimamålene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, samtidig som vi skal opprettholde vår velstand. Dette er både utfordrende og spennende. Vi må tenke utenfor boksen, sier Lunde.

Vi er på god vei

Filippo Bianchi snakket om maskinlæring i solenergien og Trine Mykkeltvedt snakket om lagring av CO2. Begge NORCE-forskere.
– Vi må erstatte fossile energikilder med fornybare. Vi må gjøre mye, og CO2 lagring er en del av løsningen. CO2 lagring er forutsigbart og sikkert, sier Mykkeltvedt. NORCE har forsket på CO2 lagring i flere år.