Monica Mæland og Arena klynge

Fra oljesøl til kamp mot marin forsøpling

«Clean Oceans» ble i dag Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen der NORCE er aktiv medlem, tar i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.