Monica Mæland og Arena klynge

Fra oljesøl til kamp mot marin forsøpling

«Clean Oceans» ble i dag Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen der NORCE er aktiv medlem, tar i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

- For NORCE en helt naturlig plass å være med, sier Hans Kleivdal, direktør for NORCE Miljø og legger til; -NORCE har allerede i dag over 20 pågående forskningsprosjekter knyttet til marin plastforurensing.

Monica Mæland

Det var Kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland som fredag offentliggjorde de nye klyngeprosjektene fra Innovasjon Norge. Kombinasjonen av norsk oljevernteknologi og offshore spisskompetanse skal bidra til å løse de enorme utfordringene verden står overfor når det gjelder plast og annet marint avfall i hav og vann. Ambisjonen er å skape en verdensledende arena for teknologiutvikling og innovative løsninger på dette feltet.

- Dette er en stor annerkjennelse av klyngens utviklingspotensial, når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland.

Medlemmene i NOSCA (the Norwegian Oil Spill Control Association) har i en årrekke skapt suksessfulle løsninger innenfor oljevern, og markedsført og solgt dem over hele verden. Summen av dette arbeidet kan nå overføres til kommersielle løsninger for oppsamling av marint avfall.

Klyngemedlemmene har forutsetninger for å bli best i verden til å håndtere plast, mikroplast og uønskede effekter av alger, i tillegg til oljesøl. Med medlemmer som dekker hele kunnskapsspekteret fra forskning, detektering og oppsamling til avhending, skal Arena-prosjektet «Clean Oceans» bli det ledende kompetansesenteret for håndtering av marint avfall.

Med Arenastatus blir Clean Oceans-klyngen en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, som forvaltes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet har årlige utlysninger.

– Clean Oceans-navnet er valgt fordi det nå handler om mer enn oljeforurensning. Særlig plastproblematikken er hyperaktuell, men vi har også sett den siste tiden hvor stor skade giftige alger kan gjøre. Vi har kunnskap og erfaring som kan gi banebrytende resultater. Klyngestatus vil sikre finansieringen, slik at vi til å begynne med kan ansette egne folk, sier styremedlem i NOSCA og Markedssjef i Framo, Geir Christian Helgesen.

- For NORCE betyr statusen at vi ennå tydeligere kan levere av kompetansen vår innenfor all marin plastforsøpling innen alle nivå av plast, ikke minst den usynlige delen av plastforsøplingen, sier Kleivdal.

FAKTA

  • Fikk 8. november 2019 Arena-klyngestatus i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters
  • Clean Oceans er en nasjonal klynge med kontoradresse og sekretariat i Bergen.
  • Medlemmene er: Framo, AllMaritm, Kongsberg Satellite Services, NORCE, Miros, Sintef, Norlense, Norbit Aptomar, Nofi, Kystverket, Egersund Markleen, Ocean Visuals, NOFO, Jemar Norpower, Blue Impact, Jason, Norén, Maritime Robotics, SpillTech, Tess, Equinor, Novumare, Clear Ocean, NBSK, HHenriksen.
  • Clean Oceans har utspring i NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association), en non-profit-interesseorganisasjon etablert i 1993.
  • NOSCA er et fagforum for norsk oljevern, teknologi, beredskap og operasjonell kompetanse, med målsetting om å skape en bredere kunnskapsplattform for bransjen. Foreningen bidrar til et aktivt samarbeid mellom enkeltbedrifter, institusjoner og myndigheter for å styrke Norges posisjon på det internasjonale oljevernmarkedet.