Fosterbarn med psykiske vansker kan ha udekkede hjelpebehov

Mange barn i fosterhjem får hjelp av primærhelsetjenester, men er sjeldnere i kontakt med spesialist. Får fosterbarn med psykiske vansker den hjelpen de trenger?

Sist oppdatert: 21. nov. 2019
Publisert 4. okt. 2018
Marit Larsen Foto Andreas  Graven