Forlengelse av overgangsordningen i akuttmedisinforskriften

Det har blitt vedtatt å forlenge overgangsordningen for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt til 1. mai 2022.

Sist oppdatert: 23. apr. 2021

Utsettelsen kommer som en følge av at strenge tiltak under covid-19 pandemien har gjort det vanskelig å avholde kursene på samme nivå som tidligere. Mange kommuner har derfor ikke mulighet til å skaffe personell som har oppfylt kurskravene innen 1. mai 2021.

Klikk her for mer informasjon.