Norce Admdir Kickoff

Fem blir en ...

I dag, 1. oktober, sparkes det nye norske forskningskonsernet NORCE i gang. Forskningsinstituttene Agderforskning, Christian Michelsen Research, International Research Institute of Stavanger, Teknova og Uni Research samles nå med felles profil under én toppledelse i NORCE Norwegian Research Centre AS.

Med denne samlingen avsluttes de fem gamle instituttene og alle ansatte er nå overført til det nye NORCE. Anledningen markeres og feires med ballonger og boller i alle de byene hvor NORCE holder hus, i Grimstad, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Bergen og Oslo.

“The sky is not the limit, not even the universe - let´s see what we can do together”, sier rektor Frank Reichert i sin videohilsen fra Universitetet i Agder.

Universitetet i Agder er sammen med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen initiativtakerne til etableringen av NORCE som formelt ble stiftet 3. juli 2017.

Se hilsninger fra rektorene ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen:

NORCE samler sine allerede sterke fagmiljøer i fagområdene energi, klima, miljø, samfunn, teknologi og helse. Målet med samlingen er å skape et nytt kraftsentrum for forskning som blir ledende på innovasjon, verdiskaping og forskning. Tilgjengelige forskningsmidler fordeles i økende grad på internasjonale konkurransearenaer. Ved å samle oss i NORCE styrker vi våre sjanser i konkurransen om disse midlene.

En unik faglig bredde, kombinert med en moderne infrastruktur og laboratorier, gjør at NORCE, i tett dialog med lokal industri, offentlig sektor og øvrige samfunnsliv, kan levere forskning som gjør innovasjon mulig.

–Mer enn noen gang så behøver samfunnet vår forskning. NORCE er et forskningsinstitutt med bredde og dybde. Vi har kunnskap og fagområder som gjør at det viktigere enn noensinne, sier Elisabeth Maråk Støle til sine forskere ved avsparket.

Arbeidet med fusjonene har allerede pågått en stund og Elisabeth Maråk Støle begynte i stillingen som administrerende direktør for NORCE i mars 2018 og i løpet av sommeren kom selskapets ledelse på plass.

NORCE får, med sine datterselskap, en omsetning på over en milliard kroner og 800 ansatte fra 40 land. Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Med datterselskapene og spin-off-selskaper har NORCE virksomhet over hele verden.

NORCE sin blåfarge er dominerende på alle våre lokasjoner idag. Avsparket markerer også starten på mange viktige oppgaver, blant annet arbeidet med å legge selskapets strategi. De ansatte inviteres til å skrive ned hva de mener er viktig for at NORCE skal bli en attraktiv arbeidsplass.

Bilder fra Agder

Bilder fra Hordaland

Bilder fra Oslo

Norce Oslo

Bilder fra Rogaland