Fatal anafylaksi etter tannbehandling

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har mottatt en rapport om en pasient som reagerte med anafylaksi og døde etter endodontisk behandling med innleggsmaterialet AH Temp (Dentsply Sirona). Produktet inneholder 25–50 % polyetylenglykol, som kan gi anafylaksi.

Sist oppdatert: 12. mai 2021

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har tidligere mottatt en rapport om en pasient som fikk en alvorlig anafylaktisk reaksjon i forbindelse med bruk av AH Temp, men som etter sykehusinnleggelse over natten ble utskrevet restituert.

Reaksjonen i denne kasusrapporten var fatal til tross for at pasienten kom til sykehus kort tid etter tannbehandlingen.

Referanse

Kasusrapporten er publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende:

Alnæs M, Guttormsen AB, Björkman L. Fatal anafylaksi etter tannbehandling. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 472–3