Evakuering fra tunnelbrann skal bli tryggere med smart sensorteknologi

Bilister skal få tydelig beskjed om veien ut av tunnelen, hvis en brann skulle oppstå. Sensorteknologi danner grunnlaget for nytt evakueringssystem som snart kommer i flere tunneler på Vestlandet.

Sist oppdatert: 19. aug. 2019
Publisert 10. apr. 2019
Tunnel-gudvanga
I dag finnes ingen systemer for selv-evakuering i norske tunneler. I Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane har de vært flere alvorlige branner. (Foto: Colourbox)

Da det begynte å brenne i et vogntog i Gudvangatunnelen 30. mars i år, befant over 30 personer seg i den 11,4 kilometer lange tunnelen, som har vært rammet av tre alvorlige branner siden 2013.

Per i dag finnes ingen systemer i norske tunneler - eller noe annet sted i verden - som forteller hvilken vei du skal komme deg ut hvis det brenner.

Nå blir det endring på det.

NORCE bidrar med smart sensorteknologi

Bergen-firmaet Trafsys leder et nytt prosjekt med selv-evakuering fra tunneler. De har nylig inngått avtale med Statens Vegvesen om levering av tjenesten, mens det er Innovasjon Norge som finansierer prosjektet.

Evakueringssystemet som Trafsys skal levere heter EvacSound. Det vil benytte koordinerte lyd- og lyssignaler til å lede personer i tunnelen til den beste evakueringsruten på en effektiv og intuitiv måte.

Forskere i NORCE utvikler branndeteksjon til systemet. Branndeteksjonsdelen skal varsle om hvor det brenner ved bruk av tingenes internett.

– Ved bruk av mange sensorer, og redundans i kommunikasjonen, vil det være mulig å varsle hvor det brenner selv om sensorene skulle være skadet av selve brannen. Dette er smarte kostnadseffektive sensorer, som både skal oppdage brann, og vise tydelig akkurat hvor det brenner, sier senior prosjektutvikler Jeremy Cook i NORCE.

Evac Sound_illustration
EvacSound skal bruke bruke koordinerte lyd- og lyssignaler til å lede personer i tunnelen til den beste evakueringsruten på en effektiv og intuitiv måte. (Illustrasjon: Trafsys AS)

– Branndeteksjon i tunnel kan kanskje høres relativt enkelt ut, men i en tunnel må man ha en sensor per 20 meter langs den ene siden. Hvis du da har 20 kilometer med tunnel så blir det over 1000 sensorer som skal samarbeide, sier Cook.

–Og vi må unngå at sensorene varsler om brann når det for eksempel bare er temperaturstigning, fordi det er en veldig varm sommerdag ute. I tillegg må dette gjøres kostnadseffektivt, fortsetter han.

Les mer: Smarte sensorer blir enda smartere - med maskinlæring og kreativ teknologiutvikling

Sensor Jeremy Hoved
Senior prosjektutvikler Jeremy Cook i NORCE. (Foto: Andreas R. Graven)

NORCE og SINTEF er forskningspartnerne, og bidrar med sin ekspertise slik at Trafsys kan ferdigstille sitt innovative evakueringssystem.

Løsningen vil bestå av retningsstyrte rømningslys, høyttalere med temperatursensorer og mikrofon. Det skal forskes på lyder som stimulerer til evakuering (SINTEF). Tale og toveis kommunikasjon er også en mulighet, skriver Statens Vegvesen i sin omtale av prosjektet.

Benytte nedlagte tunneler til branntesting

NORCE-forskerne skal teste hvordan sensorene skal plasseres for mest effektivt å detektere og angi brannens posisjon. Testing av systemmet skal skjer til høsten og skal benytte seg av nedlagte tunneller i Norger som er satt av til branntesting.

– Vi skal utvikle metoder for å fastslå hvor det brenner. Vi kommer til å forstå hvordan temperatur utvikler seg i tunneler, og få bekreftet hvor lang tid det tar fra det begynner å brenne til brannen kan fanges opp av sensorene som skal varsle, sier Jeremy Cook.

I løpet av 2019 skal systemet testes ut, før det etter planen godkjennes i 2020 og kan plasseres ut i de første tunnelene. Hvor mange tunneler som i første omgang vil få EvacSound er ikke avklart.