TBR Uni Research 14

Et statsbudsjett på det jevne

Regjeringen har lansert dette budsjettet som tidenes investering i FOU for å ta Norge ut av krisen, sette fart på grønn omstilling, skape vekst og utvikle nye bærekraftige arbeidsplasser. Men det er ingen økt satsing på forskning som andel av BNP.

Det er en rekke lysglimt i forslaget til statsbudsjett for 2021, som betyr økte muligheter for den viktige jobben forskningsinstituttene har for å bidra til en ansvarlig samfunnsutvikling. Satsingen på deltakelse i EUs programmer, medlemskap i Digital Europe, romprogrammet og konkurranseprogrammet grønn plattform er positivt.

- Norge har økonomiske muskler til å bidra i den viktige kampen for både klima og koronakrisen. EU har i dag forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. Forskning og innovasjon er nøkkelen til dette. Her kunne regjeringen vært langt mer offensiv, sier administrerende direktør i NORCE Elisabeth Maråk Støle.

Økt grunnfinansiering

Regjeringen foreslår en økning i grunnbevilgningen på 50 millioner til teknisk-industriell arena, og 10 millioner til miljøarenaen.

- Det går i riktig retning, men vi skulle helst sett en økning som er mer i tråd med målet om et grunnfinansieringsnivå som tilsvarer nivået til de europeiske instituttene vi konkurrerer med, sier Støle.

Forskningsinstituttene skal levere relevant forskning og innovasjon av høy kvalitet til offentlig og privat sektor. Instituttenes rolle som katalysator for endring i samfunnet avhenger av muligheter for bygge opp ledende forskningsmiljøer på nye områder.

De samfunnsvitenskapelige instituttene ble priskompensert, men har ikke fått en økning i grunnfinansieringen på statsbudsjettet 2021. De ble heller ikke tilgodesett i regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling med en ekstraordinær bevilgning på revidert budsjett for 2020.

- Norge trenger forskningsinstitutter som kan bygge strategisk kapasitet for omstillingen vi skal gjennom i offentlig og privat sektor. Effektene av pandemien, og beredskap for å håndtere nye pandemier og andre brå samfunnsendringer bør styrkes. Her er de samfunnsvitenskapelige instituttene helt essensielle, sier Støle.

Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021