En dag vi kommer til å huske

Her signeres den overordnede samarbeidsavtalen mellom NORCE og de fire universitetene som er inne på eiersiden i instituttet.

Signering Samarbeid Universitet Norce
Styreleder Hans Olav Lindal i NORCE (t.v) signerer samarbeidsavtalen. Ved siden av Lindal signerer styremedlem Robert Bjerknes. Til høyre på bildet tar rektorer pennen fatt: Dag Rune Olsen ved UiB (nærmest til høyre), Marit Boyesen ved UiS og Frank Reichert ved UiA. (Foto: Andreas R. Graven)

Avtalen mellom NORCE og Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet, ble underskrevet i Bergen mandag.

­– Vi svarer veldig godt på langtidsplanen for forskning med fire universiteter og NORCE på samme lag - det gjør vi virkelig.

– Hva mer kan vi ønske oss enn 4 universiteter på eiersiden? Det er en gavepakke, sa adm.dir Elisabeth M. Støle i NORCE, i sitt innlegg som hadde tittelen «Sammen for en bærekraftig fremtid».

Hun la ikke skjul på at 5. november 2018, dagen for signeringen, er en viktig dag som vil bli husket som starten på mange gode og viktige samarbeid.

Signeringen fant sted på Muséplass 1 på UiB. UiT Norges arktiske universitet var først ute med å signere avtalen, og deltok i møtet på videolink.

Rektor Dag Rune Olsen ved UiB fremhevet blant annet betydningen av å inngå en forpliktende avtale - samt viktigheten av samspill og det å utfylle hverandre.

- Etableringen av NORCE fyller et sentralt samfunnsoppdrag. Vi skal bygge hverandre gode. Sammen har vi de beste forutsetninger for å bidra til en bærekraftig næringsutvikling, til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen - av blant annet nye arbeidsplasser, velferd. Vi dekker store deler av kysten, der mye av verdiskapningen foregår, påpekte Olsen.

Signering Universitet Norce Elisabeth1
Adm. dir Elisabeth M. Støle i NORCE forteller om mulighetene som ligger i samarbeidet med universitetene. (Foto: Andreas R. Graven)

Viser allerede store muligheter

Det er ingen tvil om at ambisjonene og planene for samarbeid mellom NORCE og universitetene er betydelige.

Allerede viser man det store potensialet for å levere forskning av høy kvalitet i ledende kompetansemiljøer. Ett eksempel som ble trukket frem i en egen presentasjon på signeringsmøtet, er mulighetene som ligger i kunnskapsoverføring fra oljeindustrien til helsesektoren.

Kristin Flornes, konserndirektør teknologi og Ingvild Eide Graff, konserndirektør helse i NORCE, fortalte under tittelen «Fra Pumpes & Pipes til big data - samarbeid innen helse og helseteknologi».

Kunnskapen om hvordan oljereservoarer fungerer, har allerede åpnet helt nye muligheter i flere bransjer – nå også innen medisin.

Visste du for eksempel at måten olje og vann beveger seg i reservoarstein, ligner mye på hvordan blod beveger seg i menneskets hjerte? Nå kan slik kunnskap resultere i bedre behandling av barns hjerter.

- Løsningen på problemer kan ligge i noen andre sin verktøykasse. Dette er bare ett eksempel på de store muligheter vi har i samarbeid mellom NORCE og universitetene, sa Flornes.

– Det vi prøver på er å lage simuleringsmodeller som kan være med å hjelpe legene til å ta bedre beslutninger, sier seniorforsker Axel Hiorth i NORCE til NRK. Les mer her om forskningen og «Norway Pumps & Pipes», opphavet til det unike samarbeidet.