Elisabeth Maråk Støle går av som administrerende direktør

Elisabeth Maråk Støle går av som toppsjef i NORCE. Arbeidet med å finne hennes etterfølger settes i gang umiddelbart. Thor Arne Håverstad blir konstituert til ny administrerende direktør er på plass.

Sist oppdatert: 26. jan. 2021

Støle har sittet i stillingen i tre år og har ledet den fusjons- og omorganiseringsprosessen som nå snart er gjennomført.

– Jeg er stolt over å ha ledet den største fusjonen i norsk instituttsektor, og fått vært del av denne flotte organisasjonen med så mange dyktige kolleger, sier Støle.

– NORCE er et resultat av sammenslåing av flere institutter med stor faglig og geografisk spredning. Prosessen har vært krevende, og for meg er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre. NORCE har siden etableringen tatt en sterk og tydelig posisjon nasjonalt, og har styrket seg internasjonalt. Det er et institutt med høy kvalitet og verdensledende fagkompetanse innen en rekke områder, sier Støle.

– Styret i NORCE vil takke Støle for hennes store innsats som har loset organisasjonen fram til der NORCE er i dag, sier styreleder Tore Ulstein. – Fusjons- og endringsprosesser er svært krevende for organisasjonen, og jeg er imponert over alt våre dyktige fag- og forskningsmiljøer langs hele kysten har lyktes med de tre første årene. Dette gir grobunn for videre arbeid for å posisjonere NORCE.

Tore Ulstein
Styreleder Tore Ulstein
Thor arne haverstad
Thor Arne Håverstad blir konstituert til ny administrerende direktør er på plass. Foto: Andreas Graven, NORCE