Disse skal lede NORCE

Etter en grundig rekrutteringsprosess fra april til juli er teamet som skal lede NORCE sammen med administrerende direktør, Elisabeth Maråk Støle, nå klart.

Sist oppdatert: 17. jun. 2019

Teamet består av faglig sterke personer med lang ledererfaring bak seg. Flere av lederne er på plass i NORCE, og i full gang med sine nye ansvarsområder. Resten trer inn i stilling i begynnelsen av oktober.

Den nye ledelsen som skal ta NORCE til neste nivå består av:

Administrative ledere

Steinar Meling, COO/Organisasjonsdirektør

Stme144
Steinar Meling kommer fra en stilling som CFO i NorSea Group AS. Meling har Bachelor i økonomi og finans fra Strathclyde University. Han har omfattende finansiell ledelseserfaring fra bl.a. Seadrill, Norske Shell, og Centrica. Han har høy kompetanse innen endringsledelse, utvikling av organisasjoner og han har flere styreverv.

Henrik Solberg-Johansen, CFO/Finansdirektør

Henriksolbergjohansen144
Henrik Solberg-Johansen kommer fra stillingen som CFO / Finansdirektør i Nordsjø ASA (Nordsjøbanken). Solberg Hansen er utdannet siviløkonom/statsautorisert revisor og har tung ledelseserfaring fra TTS Group ASA og Ernst & Young. Han har særlig kompetanse i å lede finansfunksjonen i internasjonale team.

Christina T. Brunner, HR-direktør

Img 6696 144
Christina T. Brunner er ny HR-direktør og kommer fra stillingen som HR-direktør i Uni Research AS. Brunner er cand. jur fra universitetet i Oslo med arbeidsrett som spesialfelt, og har bred erfaring innen HR, HMS og organisasjonsutvikling, Hun har dessuten HR-ledelseserfaring fra Nansensenteret og NHH.

Thor Arne Håverstad, Direktør Integrasjon

Haaverstad
Thor Arne Håverstad er ny direktør for integrasjon og kommer fra en stilling som administrerende direktør i Teknova AS. Håverstad er PhD i engineering og har bl.a. erfaring som teknologidirektør i MHWirth og ledelseserfaring fra Aker Solutions og en rekke styreverv. For å sikre en sterk forankring i markedet i Agder vil Thor Arne Håverstad påta seg et særlig ansvar for dette i en overgangsfase.

Janne Værnø, Kommunikasjonsdirektør

Vaernoe144
Janne Værnø er ny kommunikasjonsdirektør og kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Hordaland Fylkeskommune. Værnø har en master i samspill og ledelse samt utdannet innen markedsføringsledelse, samfunnsfag og historie. Hun har lang erfaring som både journalist og redaktør fra bl.a. NRK og Hjemmet Mortensen. Værnø starter i stillingen i begynnelsen av oktober.

Irene Ludvigsen Husa, IT-direktør

Irene144
Irene Ludvigsen Husa har utdanning innen ledelse og har Bachelor i anvendt informatikk. Hun har lang erfaring med å levere IT-tjenester til forskning. Hun har også hatt sentrale roller innen IT i UH-sektoren og har lang erfaring med IT-forvaltning og strategi, som digitaliseringsstrategier og skystrategi. Husa kommer fra stillingen som senioringeniør ved IT-avdelingen på Universitetet i Bergen og starter i stillingen i begynnelsen av oktober.

Avdelingsdirektører

Aina M. Berg, Avdelingsdirektør Energi

Aina Aug 2013 3 Jpg 185X201 Q85 Crop Scale
Aina M. Berg blir ny direktør for energiavdelingen. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Uni Research AS. Berg har en doktorgrad i anvendt matematikk fra UiB, og har tidligere vært administrerende direktør for IRIS AS. I tillegg har Berg flere styreverv, blant annet i Høgskulen på Vestlandet og det nye nasjonale digitaliseringsstyret for UoH-sektoren.

Kristin M. Flornes, Avdelingsdirektør Teknologi

Kmf144
Kristin M. Flornes skal lede teknologiavdelingen, og kommer fra stillingen som administrerende direktør i IRIS AS. Flornes har doktorgrad i matematikk fra NTNU, og har også hatt andre lederstillinger i IRIS, som visedirektør for IOR-senteret. Flornes sitter i flere styrer, hun er blant annet styreformann i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Christopher Giertsen, Direktør Kommersialisering

Giertsen Christopher 144
Christopher Giertsen skal lede arbeidet med kommersialisering i NORCE, og kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling i Christian Michelsen Research AS. Giertsen har i tillegg ledelseserfaring fra Schlumberger, og har vært gründer med omfattende erfaring innen teknologiutvikling, markedsanalyse og kommersialisering.

Ingvild Eide Graff, Avdelingsdirektør Helse

Ingvild 2 2 144
Ingvild Eide Graff er ny direktør for helseavdelingen og kommer fra stillingen som forskningsdirektør i Uni Research Helse. Graff har en doktorgrad i ernæring fra UiB, og har tidligere jobbet i NIFES hvor hun har vært forskningsdirektør for sjømat og helse. Graff har en omfattende vitenskapelig produksjon om human ernæring bak seg, og ble professor i human ernæring i 2016.

Ingrid Helgøy, Avdelingsdirektør Samfunn

Ingrid Helgøy 144
Ingrid Helgøy skal lede samfunnsavdelingen, og kommer fra en stillingen som forskningsdirektør for Uni Research Rokkansenteret. Helgøy har doktograd fra administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra UiB. Hun har også jobbet som forskningsleder og seniorforsker ved Rokkansenteret. Hun har flere styreverv, blant annet sitter hun i styret til avdelingen for Helse og Samfunn i Forskningsrådet.

Hans Kleivdal, Avdelingsdirektør Miljø

Hans Kleivdal 144
Hans Kleivdal blir ny direktør for miljøavdelingen, og kommer fra stillingen som forskningsdirektør ved Uni Research Miljø. Kleivdal har doktorgrad i molekylærbiologi fra UiB og har blant annet erfaring som seniorforsker i biotek-industrien og som offiser i det norske forsvaret.

Trond Martin Dokken, Avdelingsdirektør Klima

Tronddokken 144
Trond Martin Dokken skal lede klimaavdelingen og kommer stillingen som forskningsdirektør i Uni Research Klima. Dokken har doktorgrad i paleoseanografi fra UiT, har tidligere vært forskningsleder ved Bjerknessenteret.

Fakta om NORCE

  • NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 700 ansatte, 1500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 million kroner og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året.
  • Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 800 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.
  • Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.
  • Avdelingene innen samfunn, energi og kommersialisering skal ha hovedkontor i Stavanger.
  • NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Hold deg oppdatert på ny forskning

Meld deg på vårt nyhetsbrev