Bygger grønn konkurransekraft i splitter ny storkommune

Næringsliv og offentlig sektor får også med seg ungdommen, når Nordhordlandsregionen nå skal omstille seg til sirkulærøkonomi.

Sist oppdatert: 12. nov. 2019
Publisert 12. nov. 2019
Alge Hans Kleivdal og Dorinde
Nå skal NORCE utvikle grønn konkurransekraft i Nordhordland. Konserndirektør Hans Kleivdal i NORCE fotografert blant mikroalger, som også spiller en rolle i sirkulærøkonomien, ved at de kan få fôringredienser fra matavfall. Forskerkollega Dorinde Kleinegris til venstre. (Foto: Thor Brødreskift)


– Dette er viktig for at omstillingen skal være relevant og ikke minst for at de unge selv skal forme fremtiden i regionen, påpeker NORCE-forskere.

Den grønne konkurransekraften skal bygges opp i Nordhordlandsregionen – og i nye Alver kommune. Fra 1. januar 2020 slås Lindås, Meland og Radøy kommuner seg offisielt sammen til den nye storkommunen.

Det er NORCE som leder prosjektet Grønn konkurransekraft i Alver og Nordhordlandsregionen, der både næringsliv, offentlig sektor, elever ved lokale skoler og forskerne skal samarbeide.

– Dette er et veldig spennende prosjekt der både lokalt næringsliv, det offentlige, elever og NORCE-forskere kobles sammen i et levende fellesskap for å finne løsninger på vår tids største utfordring: hvordan vi sørger for økt bærekraft som igjen sikrer veien for Norge som et lavutslippssamfunn, sier forskningsleder Fiona Provan.

Provan leder av prosjektet i NORCE, mens Hordaland fylkeskommune står for finansieringen - som et av regjeringens virkemidler for omstilling til et lavutslippssamfunn med høy verdiskaping og sysselsetting.

Lokale bedrifter og offentlig sektor mer konkurransedyktige

– Sirkulær økonomi er et prioritert politikkområde i Europa, og i Norge vil regjeringen nå utarbeide en egen strategi om sirkulærøkonomi, kommenterer konserndirektør Miljø Hans Kleivdal i NORCE.

Kleivdal er strategisk ansvarlig for av NORCE sin utvikling av sirkulærøkonomi, og sitter i Nærings- og Fiskeridepartementets Prosess21 Ekspertutvalg på Sirkulærøkonomi. Dette utvalget skal gi innspill til hvordan norsk prosessindustri kan få til en bærekraftig vekst med minimale utslipp.

Et mål med prosjektet til Alver kommune er at lokale bedrifter og offentlig sektor skal bli mer konkurransedyktige ved at man undersøker mulighetene innen sirkulærøkonomi.

På veien dit vil forskerne i NORCE utvikle løsninger for å redusere klimagassutslipp, og samtidig bidra til økt verdiskapning. De to renovasjonsselskapene i regionen blir sentrale, nemlig Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR).

Hva er sirkulærøkonomi, lurer du kanskje på?

Sirkulærøkonomi handler om å holde ressurser i bruk så lenge som mulig. Det kan handle om reduksjon, gjenbruk, ombruk eller reparasjoner. Alt dette fører i sum til vesentlig mindre avfall, men ikke minst ligger det attraktive rent økonomisk i at ressursene opprettholdes lenger i sirkulasjon.

Utvikle nye prosjekter i Nordhordland

Potensialet for sirkulærøkonomi skal kartlegges, og det skal blant annet utvikles innovasjonsprosjekter for å stimulere til nyskaping.

Det skal også gjennomføres en mulighetsstudie og en innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i regionen, der elever fra totalt 6 ungdomsskoler medvirker.

De skal blant annet fram løsninger på konkrete problemstillinger, og presentere disse.

– Innovasjon blir veldig relevant for å styrke den grønne konkurransekraften. Det handler om å utvikle nye prosjekter, gå i dialog og se om det lokale næringslivet har aktiviteter som kan være sirkulærøkonomiske, eller hvor man kan effektivisere ressursene, sier Fiona Provan.