Hunn bleke

Bleka- tilbake fra randen av utryddelse

På 60-tallet holdt sur nedbør og vannkraftbygging på å utrydde den unike laksefisken i Byglandsfjorden på Sørlandet. Nå er den reddet. NORCE-forskerne sammen med lokalt privat og offentlig engasjement, har sikret overlevelse.

Publisert 14. jul. 2021
Bjørn som titter
Bjørn T. Barlaup, sjef for NORCE-LFI og den som har ledet rednings- og restaureringsarbeidet på Sørlandet godt hjulpet av andre ansatte på NORCE-LFI og lokale ildsjeler og lokale myndigheter. Foto: Hannah Bøthun

- Bleka er en helt unik fisk. Det er en atlantisk laks, som lever hele livet i ferskvann, forteller Bjørn T. Barlaup, sjef for NORCE-LFI og den som har ledet rednings- og restaureringsarbeidet på Sørlandet godt hjulpet av andre ansatte på NORCE-LFI og lokale ildsjeler og lokale myndigheter.

Barlaup forteller at Bleka har svømt rundt i Byglandsfjorden i Setesdalen siden forrige istid, altså i ca. 9000 år.

- Etter at isen trakk seg tilbake og landet hevet seg ble bleka adskilt fra havet. Siden den tid har den erstattet havet med Byglandsfjorden hvor den beiter på små krepsdyr og blir ca 25-30 cm og oppnår en vekt på ca 200 g.

Men så skjer det kritiske: Sur nedbør og vassdragsreguleringer førte bleka til randen av utryddelse på slutten av 1960-tallet. Heldigvis ble det da iverksatt en redningsaksjon som sikret et fåtall stamfisk som grunnlag for fiskeutsettinger og fra å være en tallrik og høstbar ressurs, ble bestanden kraftig redusert.

Bleka er en helt spesiell laksebestand og har høy verneverdi både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av de 50 årene som er gått siden bestanden kollapset er det derfor iverksatt en rekke tiltak for å bedre miljøbetingelsene og få bleka tilbake. Det siste tiåret er det registrert en positiv utvikling bl.a. er flere av de gamle gyteplassene tatt i bruk, og de neste årene vil gi svar på om en lykkes med å retablere bleka i naturen.

Nå har en gruppe bleker flyttet til Vestlandet for å bo på Akvariet i Bergen. På akvariet vil blekas historie bli fortalt og vist fram. Tiåret 2021-2030 er FNs tiår for restaurering av natur og for flere forskere i NORCE er dette et sentralt tema. Historien om bleka viser at det nytter å reparere natur som er ødelagt av menneskeskapte påvirkninger og at en kan reversere en kurs som peker i retning av utryddelse og tap av biologisk mangfold.

Utstillingen på Akvariet er gitt finansiell bistand fra Miljødirektoratet og Otteraaens Brugseierforening.

NRK TV- Vestlandsrevyen onsdag 14. juli og NRK Sørlandet

med film fra Arnt Mollan i Mollan film har NRK laget nyhetsinnslag. klikk på pkt seks på spilleren- Redda steinalderfisk

NRK Vestlandsrevyen- sak 6

NRK.no med reportasjen om bleka

NRK.no