Forsidebilde

Bedre digital flyt kan effektivisere hverdagen ved norske legevakter

Mange legevakter mener at digitale systemer som kommuniserer bedre kan føre til færre klagesaker

Larvik legevakt ved Line Kamilla Heimestøl og Liv Råd har i samarbeid med NKLM gjennomført en spørreundersøkelse om digital flyt på legevakt. 56 legevakter som var på Lederkonferansen for legevakter i 2019 deltok.

Med digital flyt menes at ulike systemer kommuniserer elektronisk, eksempelvis at blodprøvesvar og vitale parametre blir dokumentert i pasientjournal direkte fra måleapparatet.

Hovedfunnene var:

  • Det brukes flere ulike systemer for å registrere, triagere og dokumentere pasientdata på norske legevakter.
  • Alle de 56 deltakende legevaktene mente at bedre digital flyt kunne effektivisere hverdagen.
  • Fire av ti legevakter hadde hatt klagesaker grunnet dokumentasjonssvikt.
  • To av tre legevakter med slike klagesaker mente de kunne vært unngått med bedre digital flyt.

Det er behov for videre undersøkelse av om digital flyt kan effektivisere dokumentasjonen, frigjøre tid til direkte pasientkontakt og føre til færre klagesaker.

Rapporten finner du her.