Barn på legevakt

Færre legevaktkonsultasjoner relatert til ørebetennelser og tarminfeksjoner etter innføring av nye vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 17. apr. 2020

Forsker Hogne Sandvik ved NKLM har nylig fått to artikler publisert i Tidsskriftet Norsk Legeforening som omhandler barn på legevakt. Ved hjelp av data fra elektroniske regningskort fra legevaktleger har Sandvik undersøkt antall legevakthenvendelser i forbindelse med ørebetennelser og tarminfeksjoner før og/eller etter innføring av pneumokokkvaksine og rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Pneumokokker

Pneumokokker er den hyppigste bakterielle årsaken til ørebetennelser hos små barn og medfører betydelig antibiotikabruk. Pneumokokkvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Hensikten med denne studien var å kartlegge om vaksinen har medført færre legevaktkonsultasjoner på grunn av ørebetennelser.

Siden 2011 har vaksinasjonsdekningen blant barn 0–5 år stabilisert seg over 90 %, og parallelt med dette har konsultasjonsraten på grunn av ørebetennelse i samme aldersgruppe blitt redusert med 52 %.

Materialet består av data fra elektroniske regningskort fra legevaktleger i perioden 2006–18. Det er registrert totalt antall konsultasjoner og sykebesøk med barn 0-5 år og tilsvarende antall med diagnosekodene H71 (akutt mellomørebetennelse).

Ler hele artikkelen HER.

Rotavirus

Rotavirus er den hyppigste årsaken til alvorlig diaré hos små barn, og sees særlig i årets første kvartal. Hensikten med denne studien var å kartlegge legevaktkonsultasjoner på grunn av tarminfeksjoner før og etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014.

Resultatet indikerer at vaksinen har medført en betydelig reduksjon av slik sykdom hos de minste barna (0–2 år). I årets første kvartal er reduksjonen godt over 50 %.

Materialet består av data fra elektroniske regningskort fra legevaktleger i perioden 2010–18. Det er registrert alle konsultasjoner og sykebesøk med diagnosekodene D70 (tarminfeksjon) og D73 (gastroenteritt, antatt infeksiøs) for barn 0–4 år.

Les hele artikkelen HER.


Begge artiklene inngår i NKLM-prosjektet «Årsstatistikk – regningskort fra legevakt». Prosjektbeskrivelse og tidligere publikasjoner finner du her HER.

Barnpålegevalt
(

Foto: Arngeir Berge

)