Bakterier varsler om oljesøl

Bakterier kan bli framtidens sensorer for å varsle om forurensing og oljesøl. Etter flere års forskning har miljøeksperter hos NORCE kartlagt bakterier i sjøen som kan brukes til å påvise små mengder oljesøl og miljøgifter.

Publisert 29. mar. 2019
Bakterier-oljesøl2
Vi forsker på forskjellige bio-markører som koraller, kreps, fisk og andre akvatiske dyr. Men, bakteriene vi nå konsentrerer oss om, kan gi oss resultater i sanntid via bruk av avansert måleutstyr, forklarer forskningsleder Thierry Baussant.

Ved hjelp av DNA-basert teknologi kan de nå varsle oss om oljesøl.

Hos NORCE sitt forskningssenter for miljø like utenfor Stavanger, treffer vi marinebiolog og forskningsleder Thierry Baussant. I over åtte år har han forsket på bakterier, og hvordan de kan hjelpe oss med varsling og måling av forurensing.

Nå gir forskningen resultater, og snart kan denne nye typen måleutstyr (DNA-molekylær-verktøy) plasseres i sjøen, på plattformer, oppdrettsanlegg, båter eller autonome farkoster (AUV, Autonomous Underwater Vehicle) og varsle oss i sanntid om oljesøl og forurensing.

- Vi forsker på bio-markører fra koraller, kreps, fisk og andre akvatiske dyr. Under kontroll og oppsyn kan de alle fortelle oss om sine forskjellige miljøpåvirkninger. Men bakteriene vi nå konsentrerer oss om, kan gi oss resultater i sanntid via bruk av avansert måleutstyr (ESP environmental sampling processor). Ved kritisk påvisning kan dette kreve tiltak eller økt tilsyn for brukeren. Dette åpner for nye miljøvennlige metoder innen kartlegging og overvåking (genosensorer) – også i sensitive og ugjestmilde områder, forskjellige havdyp, natt og dag, og for eksempel under havis, forklarer forskningsleder Thierry Baussant.

Han legger til at forskningsinstituttet i Mekjarvik henter sjøvann i Byfjorden fra 80 meters havdyp, noe som betyr at forskningen bruker naturlige forekomster av bakterier i havet for sine laboratorieundersøkelser og påvisning.

Bakterier spiser olje

Forskerne har lenge visst at enkelte bakterier og mikrober i sjøen bare dukker opp når det er oljeforurensning i nærheten. Flere store oljelekkasjer og utslipp i sjøen har vist at vær, vind, temperatur og ikke minst bakterier er viktig for å bryte ned oljeforurensning i vann.

- Marinbiologer har erfart dette i kjølvannet av store oljeslipp. Amerikanske forskere følger nå nøye med på oljespisende mikrober som bor på havbunnen i Mexicogolfen etter det som regnes som verdens største oljekatastrofe i 2010. Dette er de samme bakteriene som kan varsle oss om et oljesøl, og ofte er de nesten ikke til å se før oljeforurensningen dukker opp, sier Baussant.

Bakterier-oljesøl1
I over åtte år har marinebiolog og forskningsleder Thierry Baussant forsket på bakterier som hjelper oss med varsling av forurensing. Nå gir forskningen resultater.

Viktig for oljeindustrien

Myndigheten setter stadig strengere krav til oljeindustrien og dens miljøpåvirkning. Dette blir enda viktige nå når oljeletingen fortsetter nordover i Barentshavet og mer arktiske strøk, samt at både skipsruter og turisme trekker nordover.

- Det er viktig å kartlegge havmiljøet før, under - og etter store inngrep og miljøpåvirkninger. Når dette utstyret videreutvikles, ser jeg det som mulig at bakteriene kan varsle oss om relativt små mengder oljelekkasjer - kun etter bare noen dager. Utslippene kan være små og langvarige. Da er de ofte vanskelige å fange opp visuelt ved hjelp av farge og lukt, og konvensjonelle sensorer kan være vanskelige å bruke. Det er ikke alltid at et oljesøl flyter opp og ligger på havoverflaten.

- Kanskje et varsel i framtiden kan komme fra en bakterie, eller annen organisme til oss - via en app på mobilen. Nå kan dette bli en realitet - ikke bare en drøm. Vår nye DNA-baserte teknologi åpner opp for et hav av muligheter, konkluderer marinebiologen og NORCE-forskeren Thierry Baussant.