Årsmelding 2020

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har også i 2020 hatt et godt arbeidsår og stor aktivitet

Sist oppdatert: 28. jun. 2021

Depresjonsprosjektet er fortsatt en av våre største satsinger, og er i rute på tross av datainnsamling er blitt forsinket som følge av pandemien. Tre nye ph.d stipendiater er rekruttert i løpet av året, slik at det nå er fem stipendiater på prosjektet. Prosjekter samarbeider også med forskere fra Nederland, England og Sverige.

Infeksjonsgruppen arbeider videre å studere seinvirkningene etter det store Campylobacterutbruddet på Askøy i 2019. Gruppen har også fortsatt pågående prosjekter knyttet til Giardia-utbruddet i Bergen i 2004, og prosjekter om antibiotikabruk og urinveisinfeksjoner.

PraksisNett er et nasjonalt prosjekt som nå har vært underveis i 3 år. Det drives i fellesskap med de øvrige de allmennmedisinske forskningsenhetene i Oslo, Trondheim og Tromsø, der AFE Bergen drifter PraksisNett Vest. Nettverket er nå ferdig rekruttert, med 30 deltagende legekontor i vår region, og den digitale delen av infrastrukturen er på det nærmeste fullført. Nettverket er også i full gang med datainnsamling til forskningsprosjekter. Vi har samarbeidet med forskere om gjennomføringen av to studier, og er godt i gang med 5-6 nye. Vi er også i ferd med å forberede de første studiene som skal bruke registerdata fra nettverket.

Les mer om våre prosjekter i Årsmelding 2020