Årsmelding 2019

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har også i 2019 hatt et godt arbeidsår og stor aktivitet.

Sist oppdatert: 30. mar. 2020

Et av hovedprosjektene i AFE dette året omhandler helsetjenester ved depresjon, og dette arbeidet har dominert enhetens aktivitet i 2019, med blant annet fire ph.d. stipendiater.

Forskningsgruppen for infeksjonssykdommer fikk nye utfordringer i forbindelse med at vår nabokommune Askøy fikk et stort utbrudd av Campylobactergastroenteritt i mai. Gruppen var raskt ute med å etablere et nytt prosjekt for å kunne studere sykdomsutviklingen både på kort og lang sikt allerede fra utbruddets start.

Arbeidet med å etablere forskningsnettverket PraksisNett har vært en sentral oppgave også i 2019. PraksisNett Vest har i løpet av året inngått kontrakter med 30 fastlegepraksiser over hele Vestlandet som skal bidra med rekruttering av pasienter til klinisk forskning. Vi har innledet samarbeid med flere forskningsgrupper som ønsker å bruke nettverket, og er i ferd med å starte opp de første studiene i nettverkets regi. PraksisNett er et nasjonalt prosjekt som drives i fellesskap med de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Les mer om våre prosjekter i Årsmeldingen 2019