Årsmelding 2019

NKLM jobber kontinuerlig med å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen legevaktmedisin og overgrepsmottak. I vår nyeste årsmelding vil du få et nyttig innblikk i NKLMs virksomhet og våre pågående prosjekt.

Sist oppdatert: 10. mar. 2020

I 2019 har NKLM hatt stor aktivitet med flere nye prosjekter, publikasjoner og produkter som kommer legevaktene i Norge til gode. Blant våre oppdrag var utarbeidelse av nasjonal veileder for legevakt i samarbeid med Helsedirektoratet. I tillegg var NKLM engasjert i kompetansebygging ved norske overgrepsmottak og utforming av et helhetlig helsetilbud for overgreputsatte. 18. juni 2019 fikk forsker Helle Nesvold Kongens fortjenestemedalje for sitt banebrytende og langvarige engasjement for kvalitetsarbeid og kompetanseheving ved norske overgrepsmottak. Vi er stolte av å ha Helle Nesvold i staben vår.

Les mer om våre prosjekter i Årsmelding 2019