Aquafeed Technology Centre skal bidra til bærekraftig fôr i oppdrettsnæringen

NORCE er en sentral bidragsyter i Aquafeed Technology Centre (ATC), som åpner nye muligheter for den sirkulære bioøkonomien - og enda bedre utnyttelse av ressursene.

Sist oppdatert: 11. aug. 2021
Publisert 11. aug. 2021
Dorinde hans mikroalger
I NORCE har vi utviklet ekspertise på dyrking av mikroalger over en årrekke, og denne kompetansen bidrar vi med i ATC. Her er forsker Dorinde Kleinegris i NORCE med direktør Hans Kleivdal til høyre. (Foto: Thor Brødreskift)

ATC er et samarbeid mellom Nofima, NORCE og Universitetet i Bergen. Dette er et senter som utgjør en ny, viktig infrastruktur med tanke på å styrke prosessteknologien og de analytiske metoder på feltet.

I ATC får Norge et unikt forskningsverktøy som skal bidra til en bærekraftig utvikling av fremtidens ingredienser i fôret til oppdrettsfisk.

Med fiskeri- og sjømatministeren til stede åpnet Aquafeed Technology Centre i Kjerreidviken i Bergen i dag - onsdag 11. august 2021. Senteret har finansiering fra Forskningsrådet og ledes av Nofima, mens NORCE og UiB er forskningspartnerne.

NORCE bidrar med ekspertise på mikroalger

NORCE er en sentral aktør i senteret med sin ekspertise innen produksjon av mikroalger. Mikroalger brukes allerede som ingrediens i fiskefôr, og har i tillegg potensial for bruk i mange typer matvarer og ulike produkter.

-Dette senteret har flere fotobioreaktorer, og liten og en stor sentrifuge, som skal brukes til prosessoptimalisering ved dyrking av mikroalger. I senteret vil vi få helhetlig kunnskap, slik at vi kan dyrke enda bedre mikroalger til fôrproduksjon.

Det sier forsker Dorinde Kleinegris, som leder arbeidet med dyrkingen av mikroalger i ATC.

Over en årrekke har NORCE bygd ekspertise og løsninger på flere felter som blir viktige i et grønt skifte og innen sirkulærøkonomien. Eksempelvis handler dette om å svare på industrier og ulike bedrifters behov for å utvikle nye produkter og skape flere arbeidsplasser.

I tillegg til et fagseminar om bioprosessering og fôrteknologi på åpningsdagen for ATC, fikk de tilstedeværende også servert smaksprøver basert på ingredienser som testes i ATC, tilberedet av kokker fra den anerkjente restauranten Lysverket.

Hjemmesiden til ATC