Ny leder for Norsk legevaktforum

Sist oppdatert: 17. sep. 2019
Kamilla orig
Line Kamilla Heimestøl (

Bildet gjengitt med tillatelse fra NLF

)

Ny leder for Norsk legevaktforum

Line Kamilla Heimestøl tar over som leder for Norsk legevaktforum etter Silje L. Todnem. Kamilla jobber som overlege for legevakt og kommunalt ansatte leger i Larvik kommune. Hun er under spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin og har vært medlem av styret i Norsk Legevaktforum fra 2016.