NORCE Flerfaserigg

NORCE Flerfaserigg er en lukket strømningsrigg som eies av NORCE. Riggen er lokalisert på NORCE Fantoft i Bergen.

NORCE Flerfaserigg er en lukket tre-fase strømningsrigg der olje, gass og vann sirkuleres. NORCE og eksterne aktører bruker flerfaseriggen til forskning og utvikling og til tredjepartstester av strømningsmålere. Anlegget har blitt brukt til over 200 FAT-tester (Factory Acceptance Test) av subsea og topside flerfasemålere siden oppstarten i 2009. Anlegget ble designet og bygget av Christian Michelsen Research (CMR), som fusjonerte inn i NORCE i 2018.

Flow rig

Anlegget består av et 3’’ løp og et 6’’ løp, separator på 32 m3, sentrifugalpumper, referanse-instrumentering til bestemmelse av strømningsrater, fasefraksjoner (WLR, GVF, osv.), tetthet, trykk og temperatur. Referanseinstrumenteringen er gjenstand for sporbar, akkreditert kalibrering i henhold til ISO 17025. Fluidene som er i bruk er diesel, nitrogen og saltet (NaCl) ferskvann.

 • Separatortrykk: 5 bara
 • Trykk strømning: 5 - 8 bara, avhengig av strømningsrate
 • Temperaturområde: 15 - 35 °C (ingen temperaturregulering)
 • Gass strømningsrate: 1100 Sm3/h
 • Væske strømningsrate:
  • 100 m3/h i 3’’ løpet og
  • 250 m3/h i 6’’ løpet
 • WLR: 0-100 %
 • Salinitet: 1-8 wt.% NaCl (20-120 mS/cm)

Ytterligere dokumentasjon, samt informasjon om usikkerheten til referanseinstrumentering er tilgjengelig på forespørsel.

Her finner du oss

Telefon
+47 56 10 70 00
Besøksadresse
Fantoftvegen 38, Bergen
Postadresse
Postboks 22 Nygårdstangen 5838, Bergen