Verktøykasse for legevakt

Sist oppdatert: 6. apr. 2022
Rammeplan for kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell
Pdf
Heftet Etikk i legevaktarbeid
Pdf
Informasjon om overgrepsmottak - ukrainsk
Pdf
Informasjon om overgrepsmottak - russisk
Pdf
Informasjon om overgrepsmottak- norsk
Pdf