Tilleggsressurser til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral, som skal være til hjelp for kommunen ved organisering, drift, ledelse og kvalitetsarbeid i den kommunale legevaktordningen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har laget forslagslister og annen informasjon som finnes på denne nettsiden.

Sist oppdatert: 25. jun. 2020

Lenke til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral finnes HER

Bruk nettleserens tilbakepil (tilbakeknappen) for å navigere mellom dokumentene.

Bemanning- Leger
Pdf
Bemanning- Sykepleier / annet helsepersonell
Pdf
Utstyr på behandlingsrom på legevakt
Pdf
Utstyr på legekontor på legevakt
Pdf
Utstyr for laboratoriet på legevakt
Pdf
Laboratorieanalyser på legevakt
Pdf
Legemidler og vaksiner på legevakt
Pdf
Opplæringsplan for leger på legevakt
Pdf
Kompetansekrav til annet helsepersonell på legevakt
Pdf
Opplæringsplan for annet helsepersonell enn lege på legevakt
Pdf
Trening i akuttmedisin
Pdf
Utsjekk og bruk av sjekklister på legevakt
Pdf
Etikk i legevaktarbeid
Pdf
Utstyr i legevaktbil, akuttsekk samt medikamenter
Pdf
Registrering av verbal utskjelling, trusler og vold på legevakt (SOAS-RE)
Pdf