Brosjyrer om overgrepsmottak og informasjonshefte

Sist oppdatert: 14. apr. 2020

Brosjyre om overgrepsmottak

Overgrepsmottak
Forsiden til brosjyren om overgrepsmottak.

Nklm har utarbeidet en brosjyre om overgrepsmottak på flere språk. Brosjyren gir bl.a. informasjon om hva mottakene tilbyr. Brosjyrene er finansiert av Helsedirektoratet. Alle overgrepsmottakene fikk i juli 2009 tilsendt de første brosjyrene på norsk og engelsk.

Overgrepsmottakene kan etterbestille brosjyrene ved henvendelse til seniorkonsulent Jorun S. Tennebekk på e-post: jote@norceresearch.no. Bestillingene vil bli samordnet.

Andre etater og enkeltpersoner som ønsker brosjyrene kan få dem ved å kontakte sitt lokale overgrepsmottak.

Nedlastbare brosjyrer for overgrepsmottak:

Brosjyre overgrepsmottak norsk pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak samisk pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak polsk pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak russisk pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak spansk pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak thai pdf
Pdf
Brosjyre overgrepsmottak arabisk pdf
Pdf

Informasjonshefte for gutter og menn

Last ned

Heftet "Seksualisert vold mot gutter og menn" er et hefte om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om hvor en kan få hjelp og mer kunnskap.

Heftet er utgitt av Nklm og en arbeidsgruppe har vært ansvarlig for utformingen.

Overgrepsmottakene kan bestille heftene på e-post: jote@norceresearch.no , eller lastes ned som pdf (se under).

Informasjonshefte for gutter og menn
Pdf